SPOŁECZEŃSTWO KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Obywatele UE mają w Niemczech prawo do zasiłku socjalnego


/ 07.12.2015 / W myśl orzeczenia Federalnego Sądu Społecznego w Kassel cudzoziemcy z krajów UE żyjący w Niemczech nie mają prawa do zasiłku Hartz-IV, ale do egzystencjalnego minimum.

Obywatele państw członkowskich UE, którzy przyjeżdżają do Niemiec w poszukiwaniu pracy, według prawa niemieckiego nie są uprawnieni do pobierania zasiłku Hartz IV. Regulacja ta budziła od lat zastrzeżenia. Jednak w myśl orzeczeniaTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z września 2015 pozostaje ona w zgodzie z unijnym prawem.

Orzeczenie BSG

Obecnie również Federalny Sąd Socjalny (BSG) w Kassel potwierdził orzeczeniem w czwartek (3.12.15) zniesienie w Niemczech prawa do zasiłku Hartz IV dla cudzoziemców z krajów członkowskich Unii. Sędziowie podkreślili przy tym prawo obywateli UE, którzy przebywają dłużej niż 6 miesięcy do tzw. minimum egzystencjalnego. Chodzi tu o zasiłek socjalny, którego wysokość jest zazwyczaj porównywalna z wysokością zasiłku Hartz IV.

reklama


Praw do zasiłku Hartz IV nabywają wg wyroku BSG w Kassel tylko te osoby, które przepracowały w Niemczech co najmniej rok płacąc składki emerytalne i na ubezpieczenie zdrowotne. Przez okres 6 miesięcy otrzymują one wtedy zasiłek dla bezrobotnych a potem mają prawo do zasiłku Hartz IV. Natomiast szansy na Hartz IV nie mają generalnie osoby, które dopiero poszukują pracy w Niemczech lub są bez pracy.

Unijne przepisy

Według prawa unijnego, każdy obywatel państw członkowskich UE może do trzech miesięcy przebywać w dowolnym kraju unijnym i szukać w nim pracy. W konsekwencji wyroku Federalnego Sądu Socjalnego w Kassel urzędy ds. obcokrajowców w Niemczech powinny jak najszybciej podejmować decyzję ws. statusu obcokrajowca, by nie nabrał on statusu zasiedzenia i praw do pobierania pomocy socjalnej.

Obywatele Unii, którzy znaleźli tymczasowo zatrudnienie w Niemczech posiadają wg prawa unijnego przez 6 miesięcy status pracownika również po zwolnieniu z pracy. Dlatego na ten okres przysługuje im zasiłek Hartz IV i zgodnie z orzeczeniem BSG w Kassel także prawo do świadczeń pomocy socjalnej.
Źródło: Deutsche Welle http://www.dw.com/pl/obywatele-ue-maj%C4%85-w-niemczech-prawo-do-zasi%C5%82ku-socjalnego/a-18898406


reklama
reklama
reklama
ford_grudzien Image Banner 300 x 250
Austria 03092015 Image Banner 750 x 200
180x150_2_2015
20052015_akcesoria akcesoria_zanox_reklama1 Image Banner 120 x 600