SPOŁECZEŃSTWO KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

/19.07.2012/ Szanowni Państwo,

Od trzynastu lat przemawiamy do Państwa polsko-niemieckim, harmonijnym językiem muzyki. Nasza Orkiestra przetrwała pożar jaki dotknął ją w 2010 roku podczas koncertu w Świdnickiej Katedrze. Rozwija skrzydła polsko-niemieckiej współpracy dyrygentów, pedagogów i młodych muzyków. Za wyjątkowością Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii przemawia kilka aspektów. Projekt tworzą cztery elementy: warsztaty orkiestrowe, warsztaty kameralne, prelekcje i spotkania oraz tournee koncertowe. Warsztaty, spotkania i koncerty prowadzone są przez wybitnych specjalistów w dziedzinie muzyki klasycznej. Projekt ma zasięg ogólnopolski i ogólnoniemiecki a równocześnie charakter spotkania: młodzieży i środowisk lokalnych Dolnego Śląska i Saksonii. Każdorazowo organizujemy spotkania z władzami lokalnymi , społecznościami, biznesmenami, rodzinami i przyjaciółmi budując dobrosąsiedzkie przyjaźnie. Młodzież i pedagodzy porozumiewają się w trzech językach co wprowadza barwną i niezwykle twórczą atmosferę.

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia jest silnym elementem wielu innych, organizowanych przeze mnie międzynarodowych spotkań: koncertów uznanych niemieckich artystów i zespołów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, koncertów polskich młodzieżowych orkiestr w Saksonii a przede wszystkim Young Classic Wratislavia – Festiwalu Młodych Orkiestr, którego Orkiestra jest gospodarzem. Organizacja Młodej Filharmonii od początku zbliżała i łączyła instytucje oraz osoby prywatne co przyczynia się do ciągłego jej rozwoju. Istotnym filarem jest dla Orkiestry wieloletnia współpraca z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym. Zaowocowała ona wieloma pięknymi i wartościowymi koncertami m.in. z okazji.: Dnia Jedności Niemiec we Wrocławiu, Inauguracji Roku Polsko-Niemieckiego, 15-lecia Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, III Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej, 20-lecia Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego. W roku 2011 powołaliśmy nowe polsko-niemieckie kierownictwo artystyczne Orkiestry. Orkiestra otrzymała nowe logo, stronę internetową, nawiązała współpracę z nowymi muzykami. W roku 2012 z orkiestrę prowadzi dyrygent niemiecki pan Jörg Leitz a w kolejnym roku 2013 pani Małgorzata Sapiecha-Muzioł. Jesteśmy wieloletnimi i sprawdzonymi partnerami w budowaniu porozumienia poprzez sztukę ponad granicami. Naszym mecenasom, partnerom, muzykom i Państwu – naszej publiczności dziękuję serdecznie za obecność, wsparcie i zaangażowanie we wszystkich tych latach w których Orkiestrę organizowałam we współpracy z POSM I i II st. im K. Szymanowskiego, Agencją Artystyczną Art&Business Direction s.c., Fundacją "Pro Arte" a obecnie Agencją Artystyczną Artes.

W tym roku Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia pod batutą niemieckiego dyrygenta Jörga Leitza wystąpi z koncertami na Dolnym Śląsku, w Województwie Opolskim i w Saksonii.

Zabrzmią symfoniczne arcydzieła:

Giuseppe Verdi - Uwertura do opery „Nabucco“

Karol Kurpiński - Koncert klarnetowy B-dur

Antonin Dvorak - Symfonia Nr. 8 G-dur

Solową partię klarnetu w koncercie K. Kurpiskiego wykona Martin Ackermann.

Mottem „Muzyka nie zna granic” i entuzjazmem płynącym z naszych koncertów staramy się docierać do serc publiczności i kształtować wspólną, lepszą rzeczywistość.

Koncerty

28.07.2012 Opole, godz. 17.00, Sala koncertowa PSM I i II st. im. Fr. Chopina

29.07.2012 Oleśnica, godz. 16.00, Kościół NMP Matki Miłosierdzia

30.07.2012 Wrocław, godz. 19.00, Sala koncertowa Filharmonii im. W. Lutosławskiego

31.07.2012 Dresden, godz. 20.00, Martin-Luther-Kirche

01.08.2012 Oelsnitz, godz. 19.30, St. Jacobi Kirche

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Gramy dla Państwa z radością!Od trzynastu lat polsko-niemieckim, harmonijnym językiem muzyki

Agnieszka Ostapowicz

Dyrektor PNMF


reklama