SPOŁECZEŃSTWO KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Rozwój kształcenia zawodowego  w branży hotelarskiej i gastronomicznej - wyzwaniem dla nowoczesnej edukacji i rozwoju regionalnej gospodarkiSylwia Lasota – szef projektów unijnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej


/ 13.04.2012/ Polskie szkoły wdrażają reformę systemu szkolnictwa zawodowego, w konsekwencji której oferta edukacyjna ma współgrać z potrzebami i kierunkami rozwoju rynku pracy. Dostrzeżono, ku zadowoleniu przedsiębiorców, nierozerwalną wieź jaka powinna łączyć efekty szkolnictwa zawodowego z oczekiwaniami pracodawców i kierunkami rozwoju gospodarki. Przed procesem zmian i reformą jeszcze wiele pytań i wyzwań, chociażby o to czy podążamy ze zmianami w dobrym kierunku? Dlaczego w Polsce nie może sprawdzić się niemiecki model kształcenia dualnego? Jak odbudować prestiż zawodu nauczyciela? Czy kadra pedagogiczna posiada odpowiednie przygotowanie praktyczne do nauki zawodu?
Kadra pedagogiczna i przedsiębiorcy z branży hotelarsko gastronomicznej spotkali się z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej na konferencji branżowej w Polanicy Zdroju.  Wg. badań przeprowadzonych wśród nauczycieli w 2010 r. przez DIG i Regionalną Szkołę  większość aż 89 % respondentów wyraziło chęć doskonalenia swojego warsztatu o umiejętności praktyczne. Z tego też powodu od 2011 roku trwa realizacja projektu „ Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku”. Projekt daje nauczycielom możliwość wyjazdu na staże zawodowe do znanych i renomowanych  hoteli w Polsce i Saksonii oraz na promach pływających do Szwecji. Już 39 nauczycieli z Dolnego Śląska skorzystało z tej szansy, a swoimi wrażeniami, zdobytą wiedzą i koncepcją wykorzystania jej w pracy dydaktycznej podzielili się z uczestnikami konferencji w Polanicy Zdroju.  Projekt trwa do końca 2012 roku, a organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych nauczycieli do skorzystania ze staży (www.dig.wroc.pl).

Die duale Berufsausbildung ist ein Grundbaustein regionaler Entwicklung. So mancher ausgelernter Geselle oder Handwerks-Industriemeister hat mit Hilfe seiner Ausbildung Verantwortung für die Gesellschaft seiner Region übernommen, da er zuvor Verantwortung durch Ausbildung erlernt hat.
Wer dual ausbildet schafft so auch die Möglichkeit für junge Leute die eigene Region durch Selbstverwaltung zu gestalten, genau wie er es im Betrieb gelernt hat.
Die Verbindung Betrieb und Schule schafft die Voraussetzung von solider praktischer und theoretischer Bildung. Ein Grundpfeiler für den Erfolg einer Wirtschaft im regionalen Maßstab in einer globalen Umwelt.
Die Partnerschaft ermöglich die Vermittlung von Wissen und Kompetenz die weder komplett im Betrieb oder der Schule möglich ist. So bekommt der Auszubildende ein Fundament mit dem er sein sicher in Zukunft abwechslungsreiches Berufsleben starten kann.

Diese Themen und weitere praktische Fragestellungen wurden in Bad Altheide (Polanica) für Niederschlesien diskutiert und sollen in den nächsten Monaten weiter bearbeitet. Für Interessenten besteht die Möglichkeit in diesem Projekt teilzunehmen. Anmeldung unter der Adresse: www.dig.wroc.pl/men