POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
reklama
reklama
reklama

Angela Merkel za wznowieniem rozmów o Polonii w Niemczech i niemieckiej mniejszości w Polsce/18.04.2018/ Zarówno Polacy w Niemczech, jak i Niemcy w Polsce domagają się spełnienia swoich postulatów. Polsko-niemiecki okrągły stół obradował po raz ostatni ponad trzy lata temu. Angela Merkel apeluje o wznowienie dialogu.

Podczas dorocznego spotkania Związku Wypędzonych (BdV) w Berlinie we wtorek wieczorem kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim wystąpieniu opowiedziała się za szybkim wznowieniem rozmów. - Niemieckie mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej zbudowały solidną sieć obywatelskich kontaktów, co wzmacnia relacje między państwami. Dlatego wkrótce po mojej reelekcji, podczas niedawnej wizyty w Warszawie zabiegałam o to, by doszło ponownie do spotkania przy okrągłym stole - powiedziała Merkel.

- Bardzo bym się z tego ucieszyła, gdyż okrągły stół omawia kwestie dotyczące wsparcia dla mniejszości niemieckiej w Polsce jak i dla pochodzących z Polski obywateli Niemiec oraz Polaków w Niemczech. Bardzo mi na tym zależy – zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu.     

Rząd słucha wypędzonych

Merkel zapewniła, że jej rząd z uwagą wysłuchuje postulatów Związku Wypędzonych. - Każdy niemiecki rząd poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności zarówno wobec rodaków wypędzonych z ojczyzny, jak i wobec tych, którzy pozostali w dawnej ojczyźnie i mieszkają tam jako mniejszości - oświadczyła niemiecka

Reklamakanclerz. Merkel wyjaśniła, że chęć uwzględnienia interesów obu grup była jednym z powodów powołania przewodniczącego BdV Bernda Fabritiusa na nowego pełnomocnika rządu RFN do spraw mniejszości narodowych. To pierwszy przypadek powierzenia obu tych funkcji tej samej osobie.

Okrągły stół powstał w 2010 r.

Rozmowy okrągłego stołu o sytuacji Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce zapoczątkowano w 2010 roku.  Rok później obie strony podpisały wspólne oświadczenie, w którym zobowiązały się do realizacji postulatów mających poprawić sytuację obu grup. Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym 2015 roku. Strona polska domaga się przede wszystkim zwiększenia oferty nauki języka polskiego jako języka ojczystego w Niemczech. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele obu rządów, reprezentanci mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech oraz eksperci.

Uczestnik obrad okrągłego stołu - przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida, powiedział Deutsche Welle, że nie zna jeszcze terminu kolejnego spotkania. - Ostatnie spotkanie miało miejsce ponad trzy lata temu. Kilkakrotnie zapowiadano wznowienie rozmów, ale jak dotychczas nie doszło do tego.  Z postulatów zapisanych we wspólnym oświadczeniu udało się zrealizować tylko kilka punktów - powiedział Gaida.

Niezrealizowane postulaty

- Ciągle nie zostały załatwione sprawy oświatowe - ocenił. W polskiej strategii oświaty dla mniejszości niemieckiej brakuje jego zdaniem harmonogramu realizacji działań.  -Nadal nie powstało też centrum edukacyjne, czyli modelowa szkoła mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku – dodał działacz mniejszości niemieckiej. Jak zaznaczył, nic nie wyszło też z planów uwzględnienia w muzeach w Północnej i Zachodniej Polsce powojennej historii mniejszości niemieckiej. - Nie powinno być tak, że w muzeum w Jeleniej Górze jest wielka mapa pokazująca kierunki napływu ludności po wojnie, ale nie ma ani słowa o tym, co stało się z ludźmi, który tam wcześniej mieszkali - wyjaśnił.


 źródło: Deutsche Welle http://www.dw.com/pl/angela-merkel-za-wznowieniem-rozm%C3%B3w-o-polonii-w-niemczech-i-niemieckiej-mniejszo%C5%9Bci-w-polsce/a-43429789