miejsca
Ostatnia aktualizacja:
22.03.2017

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017

I. Położenie geograficzne i nazwa

Oleśnica znajduje się w województwie dolnośląskim. Miasto położone jest w odległości około 30 km od Wrocławia. Leży na trasie Wrocław – Warszawa. Jak informuje oficjalny portal miasta: http://www.olesnica.pl przyszły gród był otoczony terenami podmokłymi i rozlewiskami, na których rosło wiele olch (olszyn). Istnieje hipoteza, że prawdopodobnie nazwa osady wywodzi się od tych olszyn lub od rzeczki Olzy lub Olszy. Późniejszych dokumentach spotykamy różne odmiany nazwy miasta, takie jak: Olseniz, Olesznica, Olesznicia, Olesnic, Olesnitz, Olesnicz, Olsniz, Olsna, Oelsse, Olse, Olczenicz, Alsnensis, Olsen, Oelse, Oels. W połowie XVIII w. coraz częściej pojawia się nazwa nazwa Oels.  Jednak można spotkać było inne nazwy jak: Olesnyca. W XIX w. używano zamiennie zapisów Öls i Oels. W 1913 r. przyjęto jako obowiązująca nazwę Oels. Nazwa "Oleśnica" utrzymała się do połowy XIX wieku [1].


II. Historia

Oleśnica od 1294 roku należała do księstwa głogowskiego. Prawa miejskie uzyskała 22 lutego 1255 roku. To właśnie wtedy książę wrocławski Henryk III Biały nadał lokację na prawie średzkim Civitas nostra Olsnicz. W 1313 r. Oleśnica została stolicą samodzielnego księstwa oleśnickiego. Władał nim najpierw książę Bolesław , a następnie stała się miastem rezydencjalnym księcia Konrada I, tytułującego się spadkobiercą Korony Polskiej. Po śmierci Konrada Białego Młodszego, ostatniego władcy z miejscowej linii Piastów w roku 1492, Oleśnica wraz z księstwem przeszła pod panowanie ziębickiej linii czeskich Podiebradów. Od pierwszej połowi XVII wieku rządzili książęta wirtemberscy.

Już w XIII wieku działała w mieście mennica. Oleśnica gospodarczo i politycznie korzystała ze swego położenia na szlaku handlowym biegnącym z Wrocławia do Wielkopolski . W Oleśnicy była drukarnia i znane gimnazjum [2].

W połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała niedaleko Oleśnicy, włączając miasto do terytorium o dominacji języka polskiego. W tym dolnośląskim mieście swoje książki wydawał m.in. Adam Gdacjusz zwany „Śląskim Rejem” oraz Jerzy Bock.

Od 1850 r. w Oleśnicy stacjonuje garnizon. W 1868 r. przeprowadzono przez Oleśnicę linię kolejową, łączącą Wrocław z Górnym Śląskiem. W latach 70. XIX w. zbudowano koszary, a później także wieżę ciśnień, urząd skarbowy i stadion miejski [3].

Podczas walk o miasto w 1945 roku  pożary strawiły całe kwartały miasta. Miały również miejsce  celowe podpalenia, które powiększyły rozmiary zniszczeń. Podczas zbliżania się Armii Czerwonej do dawnej granicy niemieckiej, nakazano ewakuację wszystkich mieszkańców Oleśnicy. „W trakcie zajmowania Oleśnicy przez Armię Czerwoną doszło do dwudniowych walk, które spowodowały znaczne pożary całych pierzei i kwartałów miasta, miała na to wpływ gęsta zabudowa. Po zajęciu miasta - staje się ono ważną bazą wojskową - w mieście stacjonuje 7 szpitali, koszary są zajęte przez oddziały czerwonoarmistów. Na lotniskach stacjonują, zależnie od potrzeb, 1-3 pułki lotnictwa. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, tysiące ton ładunków i sprzętu wojskowego rozładowuje się na stacji oleśnickiej i różnych punktach rozładowczych (m.in. II Armia Wojska Polskiego). Przez miasto nieprzerwanie maszerowali żołnierze. W lutym - marcu miasto i węzły kolejowe były wielokrotnie bombardowane przez lotnictwo niemieckie. Oleśnica stała się też punktem koncentracji byłych jeńców armii niemieckiej (np. Francuzów, Włochów, Jugosłowian i innych). Prawie wszystkie większe budynki były zajęte przez wojsko i jeńców. Miały miejsce podpalenia celowe lub przypadkowe niezamieszkanych domów” [4].

Straty powodowali żołnierze Armii Czerwonej, i szabrownicy. Po wojnie Oleśnica wraz z całym Dolnym Śląskiem znalazła się w granicach państwa polskiego. Ludność niemiecka musiała opuścić miasto, a na ich miejsce przybyli Polacy. Przejęcie miasta przez polskie władze administracyjne nastąpiło 7 lipca 1945 r. W czasie PRL działały tutaj liczne zakłady i stacjonowała ważna dla obronności jednostka wojskowa. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wrocławskiego. Po reformie administracyjnej znalazła się w obrębie województwa dolnośląskiego i została powiatem.

III. Oleśnica obecnie

Obecnie liczba ludności miasta Oleśnicy to ok. 36 763 osób ( stan z 2012 roku ). Oleśnica jest miastem powiatowym. Samochody z tego powiatu mają rejestracje zaczynające się skrótem: DOL.

 Władze miasta to ( stan z dnia 16.12.2016):

 Michał Kołaciński - burmistrz Oleśnicy

Jarosław Sadowski - zastępca burmistrza

Zbigniew Rybak - sekretarz miasta

Joanna Jarosiewicz - skarbnik miasta

Wiesław Piechówka - przewodniczący Rady Miasta [5]

Miasto posiada dobrą komunikację kolejową z Wrocławiem. Także istnieją połączenia autobusowe. Oleśnica mocno korzysta z bliskości stolicy Dolnego Śląska. Ceny nieruchomości są nadal niższe niż we Wrocławiu. W Oleśnicy działa aquapark.


IV. Biznes / zakłady i handel/

W Oleśnicy  działa wiele firm i sklepów. Znajduję się tutaj markety zagranicznych i krajowych sieci handlowych.

 
Przypisy:

1. http://www.olesnica.pl/sm/olesnica-informacje/historia-miasta

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%9Bnica

3. tamże

4. http://www.olesnica.pl/sm/olesnica-informacje/historia-miasta

5. http://www.olesnica.pl/sm/urzad-miasta

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Widok w ulicy Jana Sinapiusa

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Brama Wrocławska

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Zamek książęcy w Oleśnicy

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Bazylika mniejsza św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy

Tu można pobrać artykuł w wersji PDF   brak

Miejsca
reklama

Oleśnica

/ Miejscowość: Oleśnica / woj. dolnośląskie/ kraj: Polska/

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Ratusz

Inne podobne miejsca: Głubczyce, Namysłów,  Oleśnica, Trzebnica, Wrocław:  Rynek, ulice: ul.Hubska, ul.Nyska,ul.Oławska, ul.Piękna, ul.Wita Stwosza, budynki: biurowiec PZU

Fot. © copyright Kom. Data 28.11.2016. Rynek w Oleśnicy.

Fot. © copyright Kom. Data 21.03.2017. Książka "Renn Breslau miasto złota i miłości" na półce w Księgarni

56-400 Oleśnica, Rynek 5 woj. dolnośląskie.