miejsca
Ostatnia aktualizacja:
30.12.2016

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016

I. Położenie geograficzne i nazwa

Głubczyce - to miasto powiatowe w województwie opolskim. Najbliższe ośrodki miejskie:
Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km), Krnov (16 km), Praga (363 km), Wiedeń (210 km). Do 1945 roku miasto nazywało się  Leobschütz

II. Historia

Pierwsza wzmianka o Głubczycach ukazała się w dokumencie opawskim z 1224 r., w którym była mowa o zwolnieniu mieszkańców Opawy od płacenia cła w Lubschicz. Nie wiadomo, czy Głubczyce były już wówczas ośrodkiem miejskim.

W roku 1253 na prawie głubczyckim został lokowany Horni Benešov koło Krnova. Głubczyce  były ośrodkiem zwierzchniego trybunału prawa miejskiego. Głubczyckie prawo oddziaływało na część Śląska i duży obszar Moraw. Najstarsze przywileje miejskie Głubczyc spisane zostały przez Mikołaja Brevisa, pisarza kapituły katedralnej w Krakowie w roku 1421. Słynny Codex iuris Lubschicensis, ilustrowany przez śląskiego malarza - miniaturzystę Jana z Żytawy i stanowi arcydzieło sztuki średniowiecznej.

Prawa miejskie zatwierdził król czeski Przemysł Ottokar II w roku 1275. W 1265 r. Głubczyce otrzymały od Ottokara II las miejski, „który im może wystarczać za 20 łanów do uprawy roli”, będący w posiadaniu miasta do dziś. W II połowie XIII wieku miasto zaczyna rozszerzać swoje zwierzchnictwo na majątki wiejskie. Głubczyce nabyły Królowe i Schlegenberg (dzisiejsze Lwowiany) [1].

Od roku 1482 w mieście zasiadali przedstawiciele dynastii Przemyślidów. Jednak ostatni przedstawiciel dynastii wstąpił do klasztoru franciszkanów. Głubczyce utraciły status księstwa w roku 1503. Miasto weszło w skład księstwa karniowskiego  (obecnie Krnov w Czechach, pol. Karniów).

W roku 1523 ruch protestancki dotarł do miasta. W roku 1558 zbudowano luterański  kościół i szkołę. Ojcowie Franciszkanie i Żydzi zostali wygnani z miasta. W czasie wojny trzydziestoletniej  miasto zostało mocno zniszczone.  Znaczną cześć zniszczeń dokonali Szwedzi w roku 1645. Miasto przeszło pod panowanie Prus w roku 1743. Znalazło się w okręgu administracyjnym Landkreis Leobschütz. W roku 1781 populacja miasta wynosiła tylko 2637. W roku 1825 miasto zamieszkiwało 4565 mieszkańców, a w 1870 już 9546. Po I wojnie światowej na terytorium Górnego Śląska odbył się plebiscyt , w którym mieszkańcy tego regionu mieli opowiedzieć się za przynależnością do państwa polskiego lub niemieckiego. W Głubczycach aż 99,5% mieszkańców opowiedziało się za Niemcami, w tym ponad 35% tzw. „emigrantów plebiscytowych” - ściągniętych na tereny plebiscytowe[2].

Po dojściu do władzy przez Adolfa Hitlera w roku 1933, w Głubczycach  swoje siedziby posiadały takie instytucje jak: szkoła i poligon SS oraz SA. Ośrodki te były głównymi centrami NSDAP (Partii Nazistowskiej) w prowincji Dolnego Śląska. Synagoga została spalona w roku 1938 w czasie „nocy kryształowej ”.

W 1945 roku Niemcy z eskorty zamordowali 21 więźniów niezdolnych do dalszego marszu[3] .

18 marca 1945 roku miasto otoczyły wojska radzieckie. W Głubczycach z wojskiem radzieckim walczyły: 18. SS Panzergrenadierdivision (grenadierzy pancerni) i 371. Dywizja Wehrmachtu. W wyniku trwającego do 24 marca oblężenia oraz grabieży dokonywanych przez żołnierzy radzieckich w pierwszym tygodniu po jego zakończeniu zniszczeniu uległo około 40 procent miasta[4].

Po II wojnie światowej z regionu głubczyckiego została wysiedlona ludność niemiecka. Do Głubczyc i powiatu głubczyckiego przybyli osadnicy z polskich Kresów Wschodnich. Przyjechali tutaj również osadnicy z centralnej Polski.

Rząd Czechosłowacji wysunął roszczenia m. in. do Głubczyc i Raciborza. Zdarzały się incydenty graniczne, m. in. w Branicach, Dzierżkowicach, Bliszczycach, Opawicy. W czerwcu 1945 r. stacjonujący tu jeszcze żołnierze radzieccy nakazali zburzyć kładkę nad rzeką Złotą Opawą. Ta rzeczka łączyła polskie Lenarcice z czeskimi Linhartovy.

Dopiero w 1958 r. ostatecznie unormowano polsko-czechosłowackie sprawy graniczne i podpisano w Warszawie układ o wytyczeniu granicy państwowej [5].

III. Głubczyce obecnie

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2i jest pod tym względem największą gminą województwa. Granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Od południa Głubczyce sąsiadują z gminą Branice, od wschodu z gminami Baborów i Pawłowiczki, a od północy z gminą Głogówek [6].

 Obecnie liczba ludności miasta Głubczyce to ok. 12 911  osób ( stan z 2014 roku ). Głubczyce są miastem powiatowym. Samochody z tego powiatu mają rejestracje zaczynające się skrótem: OGL.

 Władze miasta to ( stan z dnia 29.12.2016):

Burmistrz Głubczyc : Adam Krupa  Zastępca Burmistrza: Kazimierz Bedryj

Miasta partnerskie :

Krnov (Czechy) , Albrechtice (Czechy), Rusin (Czechy). Saint Remy sur Avre (Francja), Rockenhausen (Niemcy), Zbaraż (Ukraina)

IV. Biznes / zakłady i handel/

W Głubczycach działa kilka firm i sklepów. Znajduję się tutaj markety zagranicznych i krajowych sieci handlowych.

 

Przypisy:

1. http://glubczyce.pl/41/12096/historia-glubczyc.html

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ubczyce#Historia

3. tamże

4. tamże

5. http://glubczyce.pl/41/12096/historia-glubczyc.html

6. http://glubczyce.pl/38/12093/charakterystyka-gminy.html
Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Stare mury obronne

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Wschodnia pierzeja Rynku

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Kościół Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Ulica Kochanowskiego, w kierunku ulicy Powstańców Śl.

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Ratusz i kolumna maryjna na rynku w Głubczycaach

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Zespół Szkół Ogólnokształcących. Widok budynku. Widok wejścia

Tu można pobrać artykuł w wersji PDF  kliknij

Miejsca
reklama

Głubczyce

/ Miejscowość: Głubczyce / woj. opolskie/ kraj: Polska/

Inne podobne miejsca: Głubczyce, Namysłów,  Oleśnica, Trzebnica, Wrocław:  Rynek, ulice: ul.Hubska, ul.Nyska,ul.Oławska, ul.Piękna, ul.Wita Stwosza, budynki: biurowiec PZU

Fot. © copyright Kom. Data 25.12.2016. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach