Główna Archiwum Redakcja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia . Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Jeśli tego nie akceptujesz, nie korzystaj z tej strony.

ISSN 2299-1328

www.komentatoreuropa.pl

Rekomendacje dla współpracy – co robić


1. Organizacje przedstawicieli mediów lokalnych z Dolnego Śląska i Saksonii powinny się poznać i rozpocząć dialog na temat możliwości współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć.


Tematy i wyzwania


2. Współpraca organizacji reprezentujących media lokalne mogłaby się skupić na pozyskiwaniu finansowania wspólnych projektów, które odpowiadałyby na aktualne zapotrzebowania mediów lokalnych obu regionach. Wydaje się, że obecnie głównym obszarem współpracy jest przygotowywanie wspólnych publikacji i materiałów na tematy interesujące odbiorców, takie jak turystyka, ciekawe wydarzenia w drugim regionie, praktyczne rozwiązania lokalnych problemów, które warto zastosować gdzie indziej. Ważne jest przy tym, aby pokazywać perspektywę praktycznych korzyści dla czytelnika.


3. Współpraca mogłaby również ogniskować się wokół wspólnych wyzwań mediów lokalnych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej, takich jak atrakcyjny przekaz (np. podcasty, materiały wideo, wykorzystywanie dronów) czy komercjalizacja wydań online w zakresie reklamy i treści płatnych.


4. Jednym z wyzwań, z którymi mierzą się media lokalne na Dolnym Śląsku jest tworzenie przez samorządy lokalne własnych mediów, najczęściej w formie bezpłatnych gazet, które są finansowane z budżetu samorządu i nie muszą utrzymać się na komercyjnym rynku medialnym. W Saksonii takie praktyki są zabronione prawnie. Warto byłoby przetłumaczyć na język polski saksońską ustawę medialną i dotrzeć z tym przekazem do polskich samorządowców szczebla regionalnego i lokalnego oraz parlamentarzystów. Celem takiego działania byłoby przekonanie prawodawców do uregulowania problemu w sposób ustawowy, a także uświadomienie samorządowców, że naruszanie zasad wolnej konkurencji nie służy dobru wspólnot lokalnych w długiej perspektywie.


Wizyty i spotkania


5. Samorząd regionalny Dolnego Śląska oraz władze krajowe Saksonii powinny organizować regularnie wizyty studyjne dla dziennikarzy mediów lokalnych z obu regionów. Głównym celem wizyt powinna być promocja turystyczna regionów, a także promocja ważnych wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy, tak aby wspierać ruch turystyczny i udział mieszkańców w dużych wydarzeniach kulturalnych w regionie sąsiednim.


6. Warto nawiązać stałą współpracę pomiędzy mediami lokalnymi a organizacjami wsparcia turystyki, takimi jak Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz  Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen. Wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów lokalnych Dolnego Śląska i Saksonii powinny być stałym elementem działania tych organizacji. We współpracę warto włączyć inne podmioty zainteresowane zwiększeniem ruchu turystycznego, takie jak spółki kolejowe, organizatorów wydarzeń oraz podmioty zarządzające ważnymi obiektami turystycznymi.


7. Przedstawicielstwa Dolnego Śląska i Saksonii przy UE w Brukseli mogłyby organizować wspólne wizyty studyjne w Brukseli dla przedstawicieli mediów lokalnych z obu regionów. Wizyty mogłyby się odbywać, na przykład, raz w ciągu każdej kadencji władz samorządowych. W realizację wizyt studyjnych mogliby się również włączyć europosłowie z obu regionów.


8. Podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które są organizowane co roku w którymś z regionów pogranicza warto wprowadzić tradycję, że region-gospodarz funduje specjalną nagrodę w kategorii „media lokalne”. Ponadto w każdej edycji Dni Mediów powinni uczestniczyć również przedstawiciele mediów lokalnych z regionu, który organizuje wydarzenie oraz regionu sąsiedniego z drugiej strony granicy.


9. Można wprowadzić zwyczaj organizowania cyklicznych, na przykład raz w roku, spotkań dla mediów lokalnych, organizowanych przez Przedstawicielstwo Dolnego Śląska w Dreźnie oraz Saksonii we Wrocławiu. Podczas spotkań dla mediów lokalnych każdy region informowałby o stanie wzajemnej współpracy, kluczowych projektach, efektach i planach na przyszłość. Warto również informować o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, a także konsultować się z przedstawicielami mediów lokalnych na temat zagadnień, które warte byłyby uwagi z punku widzenia społeczności lokalnych.

Projekty rozwojowe, udział samorządów i społeczności lokalnych


10. Należy opracować krótki praktyczny poradnik dla samorządowców i urzędników, opisujący jak prezentować współpracę międzynarodową i projekty transgraniczne mediom lokalnym. Najbardziej odpowiednim podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie poradnika byłby Euroregion Nysa lub Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia. Oczywiście poradnik powinien powstać we współpracy z przedstawicielami mediów lokalnych.


11.  Warto byłoby przygotować i zrealizować strategiczny projekt wielowymiarowej współpracy mediów lokalnych z Dolnego Śląska i Saksonii, którego celem byłoby wypracowanie długofalowej mapy drogowej współpracy. Projekt mógłby być zrealizowany dzięki wsparciu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia.


12.  Warto byłoby zobowiązywać beneficjentów projektów transgranicznych Programu Współpracy Polska-Saksonia, aby konkretne efekty realizowanych projektów wspieranych ze środków UE były prezentowane wspólnotom lokalnym za pośrednictwem mediów lokalnych. W miarę możliwości beneficjenci powinni dysponować środkami finansowymi na promocję projektów w mediach lokalnych, a także być wspierani w zakresie wiedzy eksperckiej, tak aby rzetelnie i atrakcyjnie informować o współpracy transgranicznej.


13.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powinien organizować praktyczne szkolenia dla rzeczników prasowych samorządów lokalnych szczebla powiatowego i gminnego na temat promocji współpracy zagranicznej i partnerstw  samorządowych w mediach lokalnych. Szkolenie powinno mieć charakter całkowicie praktyczny, pokazywać rzeczywiste pozytywne i negatywne przykłady działań promocyjnych.


Raport powstał w ramach projektu Media lokalne na Dolnym Śląsku i w Saksonii, realizowanego we współpracy przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura ze Zgorzelca oraz Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen z Hoyerwerdy, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Raport powstał na podstawie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolnośląskie Media Lokalnej z siedzibą w Oławie oraz Deutschen Journalisten Verband Sachsen w Dreźnie.


POLITYKA

reklama
reklama
Strona 2 z 2 poprzednia
Strona 2 z 2 poprzednia
Strona 2 z 2 poprzednia

Bartłomiej Ostrowski – od 2020 roku Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Demokracji Lokalnej, networku afiliowanego przy Radzie Europy w Strasburgu; były dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą Dolnego Śląska  i Przedstawicielstwa Dolnego Śląska przy UE w Brukseli. Pracował jako dyplomata – wicedyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Jest autorem raportów i rekomendacji na temat współpracy samorządów Dolnego Śląska z partnerami z Europy Wschodniej oraz z Saksonii. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, organizacji międzynarodowych, funduszy UE oraz współpracy zagranicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ukończył politologię  na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją w europeistyce i niemcoznawstwie.


#Media  #lokalnemedia, #dolnyślask, #saksonia, #komentatoreuropa, #raport,