GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?


/22.01.2015/ Kryzys na Ukrainie uświadomił członkom Unii Europejskiej, że zagrożenia zewnętrzne mogą skutecznie ograniczać jej rozwój oraz sprawił, że możliwe było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Daje to nadzieję na skuteczne wprowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która uczyni Unię odporną na naciski zewnętrzne. Dotychczas różnice w partykularnych interesach oraz działania lobby ekologiczno-klimatycznego skutecznie opóźniały jej wprowadzenie. Być może w nowej sytuacji politycznej uda się wreszcie zbudować mechanizm solidarności na wypadek przerwania dostaw surowców, poprawić finansowanie niezbędnej do tego infrastruktury, zintensyfikuje poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, uzna ponownie węgiel za pełnoprawne źródło energii oraz wprowadzi politykę wspólnych zakupów energii. W sesji plenarnej zatytułowanej „Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?” otwierającej obrady IX Forum Energetycznego w Karpaczu swój udział zapowiedzieli:  Christopher Huhne – Prezes ds. Europy, Zilkha Biomass Energy, Wielka Brytania,  Selim Kuneralp,  Zastępca Sekretarza Generalnego , Sekretariat Karty Energetycznej, Turcja, Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń S.A., Søren Mouritsen, Prezes, ROMO Wind, Szwajcaria,  Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Ireneusz Łazor,Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.. Sesję poprowadzi  Bogusław Chrabota,  Redaktor Naczelny dziennika ” Rzeczpospolita” .

IX Forum Energetyczne w Karpaczu odbędzie się w dniach od 22 do 24 stycznia. Będzie to największa  w Europie Środkowej konferencja  skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się problematyką energetyczną. W trakcie Forum odbędzie się ponad 30 paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych i prezentacji.   Wprowadzeniem do dyskusji na Forum będzie prezentacja raportu „Ocena aktualnych trendów i celów w perspektywie roku 2030. Kluczowe wskaźniki energetyczne UE.” opracowanego przez francuska firmę badawczą Enerdata, której dokona  jej prezes Pascal Charriau.

Realizacja unijnej polityki klimatyczno-energrtycznej jest ściśle powiązana z szansami na ustanowienie nowego, ogólnoświatowego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu w ramach ambitnej polityki UE europejska gospodarka i energetyka będą bezpieczne i konkurencyjne. Przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowe dla projektu reindustrializacji Europy, nie będzie jednak możliwe bez nakładów z unijnego budżetu i instrumentów finansowych przeznaczonych na innowacyjne rozwiązania. W panelu dyskusyjnym „Europejski Pakiet Klimatyczny 2030 i jego wpływ na przemysł w UE” będą o tym rozmawiać: Peter Olajos, Wiceprzewodniczący, SME Europe, Węgry,  Matteo Mazzoni, Analityk Rynku, NE Nomisma Energia , Włochy, Hans-Joachim Reck, Prezes, Stowarzyszenie Lokalnych i Regionalnych Przedsiębiorstw (VKU), Niemcy,  Oskar Waluśkiewicz, Adwokat, Senior associate , Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k. , oraz Kevin Welch, Dyrektor ds. Strategii, Innowacji i Odpowiedzialności Środowiskowej, GDF SUEZ, Belgia.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – czyli kwotą ponad 31 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Jak wynika z projektu Umowy Partnerstwa, w celu zmniejszenia emisyjność gospodarki (CO2), w ramach tych środków będą wspierane m.in. działania zwiększające efektywność energetyczną gospodarki, w szczególności: efektywne wykorzystanie energii (budynki publiczne i mieszkalne, przedsiębiorcy, infrastruktura komunalna), efektywny przesył (smart grid, sieci ciepłownicze), efektywne wytwarzanie (kogeneracja). Problematykę tę podczas  prezentacji „Regionalne programy operacyjne a energetyka w perspektywie finansowej 2014 – 2020” przedstawi Marceli Niezgoda,  Podsekretarz Stanu  w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Partnerami tegorocznego Forum Energetycznego są największe firmy tego sektora w tym m.in. Grupa Energa, będąca jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją pod względem udziału energii odnawialnej w produkcji własnej oraz  Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. (PERN), KGHM Polska Miedź S.A.,  CJR Wind oraz Baker & McKenzie Krzyżowski  sp. k.  Wśród partnerów medialnych Forum są m.in.: Rzeczpospolita, Onet.pl, Wprost, Do Rzeczy oraz agencje prasowe, PAP, ITAR-TASS i Ukrinform. Głównym partnerem Forum jest Województwo Dolnośląskie a Miastem Gospodarzem – Karpacz.

Forum Energetyczne odbędzie się w dniach od 22 do 24 stycznia w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. W IX Forum Energetycznym swój udział zapowiedziało ponad 400 gości oraz kilkudziesięciu dziennikarzy  z największych światowych mediów.

Źródło: www.forum-ekonomiczne.pl


reklama
reklama
reklama
20.01_Swinica Swinica_750x200 Image Banner 750 x 200
Windows 8.1