„Współczesny homo oeconomicus: na ile democraticus, na ile sovieticus”

/05.04.2012/ Niedawno na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się debata: „Współczesny homo oeconomicus: na ile democraticus, na ile sovieticus”. Debata połączona była z promocją książki dr Aldony Wiktorskiej-Święckiej „Od obywatela dobrego do dojrzałego”. Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa.
Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Wrocławski oraz Fundacja im. Konrada Adenauera w Polsce. Zasadniczą częścią wydarzenia była debata na temat polskiego modelu kształcenia obywatelskiego – temat szczególnie istotny w kontekście ogólnej kondycji demokracji w Polsce (ciągle słabej na tle dojrzałych demokracji) oraz aktualnej reformy programów nauczania przewidujących minimalizację godzin nauczania przedmiotów o charakterze historycznym i społecznym. Na temat kwestii, na ile aktualnie postawy obywatelskie Polaków bardziej tkwią w przeszłości (homo sovieticus), a na ile odpowiadają wyzwaniom konkurencji globalnej i politycznej (homo oeconomicus, homo democraticus) wypowiadali się ciekawi mówcy, a wśród nich przedstawicielka Business Center Club. Agata Irena Szyszko - Doradca w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Współprzewodnicząca Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży powiedziała, że edukacja bardzo mocno się teraz zmienia. Napomknęła nawet o dość kontrowersyjnym ostatnio pomyśle zmian w programie nauczania historii. Obecny na debacie Piotr Borys, Poseł do Parlamentu Europejskiego, PO, EPP - oznajmił, że również w Parlamencie Europejskim troszczą się o edukację. Nie powiedział jednak zbyt wiele o tym, co z tej troski wynika. Obecny na sali Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego był powitany jako polityk, który zna się na polityce społecznej. Jednak bardzo ciekawe poglądy zaprezentował Marek Woron, Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Dolnośląskiej Loży BCC. Jako człowiek biznesu postawił na konkrety. Powiedział, że dla środowiska biznesowego edukacja ma ogromne znaczenie. Trudno się z tym nie zgodzić. Dobry pracownik to pracownik o wysokich kwalifikacjach, ale i nieźle wyedukowany.
 DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA