Wrocławski Park Technologiczny - to nie tylko technologia

Z PREZESEM WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO PROF. MACIEJEM CHOROWSKIM ROZMAWIAŁ KRZYSZTOF TOKARZ
/05.04.2012/ KRZYSZTOF TOKARZ: Moje pierwsze pytanie: Po co i kiedy powstał Wrocławski Park Technologiczny?

MACIEJ CHOROWSKI : Idea jest stara, jak na tego typu instytucje w Polsce, mianowicie już chyba 15 lat temu powstał pomysł, aby we Wrocławiu powołać instytucję, która będzie mogła połączyć w formule swoje go działania trzy środowiska – środowisko samorządowe, środowisko akademickie i środowisko związane z finansami. Jeżeli te trzy środowiska połączyłyby się i wytworzyły trzy punkty podparcia, to oparta na nich płaszczyzna, jak wiemy z fizyki, nigdy nie jest chwiejna. To zresztą było trochę zainspirowane moją obserwacją podobnego tworu w Helsinkach, gdzie miasto Helsinki udostępniło nieruchomości gruntowe, uniwersytet udostępnił pewne zasoby know  how, natomiast banki zainwestowały. Ta idea była oczywiście była tutaj omawiana, przetwarzana na warunki polskie, no i materializacja nastąpiła, formalnie rzecz biorąc – powołanie firmy 13 lat temu, pierwsze inwestycje, pierwsze budynki powstały lat temu siedem. Tu chciałbym dodać, że rzeczywiście udało się wtedy zorganizować wokół koncepcji parku technologicznego przede wszystkim władze Wrocławia, następnie trzy wrocławskie uczelnie – Politechnika, Uniwersytet Wrocławski  i Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) i instytucje finansowe, przede wszystkim Bank Zachodni.

KT: Kto płaci za Park i czy można mówić, że Park przynosi zyski?

M.CH: Park jest spółką akcyjną, działającą zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w związku z tym on podlega takim samym uwarunkowaniom, ograniczeniom jak każde inne przedsiębiorstwa, czyli innymi słowy on realizuje pewne interesy właścicieli . Właścicielami tutaj są właśnie te trzy grupy, a więc wymienione przeze mnie trzy uczelnie, Gmina Wrocław, Bank Zachodni (obecnie to jest bank  BZWBK).  Mniejszościowe udziały należą również do Dolnośląskiej Izba Gospodarczej oraz do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA. Park był od samego początku oparty na bardzo zdrowych zasadach ekonomicznych, mianowicie gmina Wrocław wniosła tutaj nieruchomość gruntową, która pozwoliła na wybudowanie tego kompleksu nieruchomości. Ta nieruchomość gruntowa została wyceniona, w związku z tym, dominujący udział w kapitale Parku ma Gmina Wrocław. Uczelnie i Bank Zachodni wniosły wkład finansowy – on też nie był bagatelny, bo to były kwoty idące w setki tysięcy złotych – co pozwoliło na przystąpienie do pierwszej inwestycji, która mogła być zrealizowana dzięki kredytowi bankowemu oraz dzięki systemowi wsparcia – byliśmy beneficjentem tzw. Kontraktu wojewódzkiego. Urząd Marszałkowski, który nie był obecny jeszcze w naszej rzeczywistości w momencie kiedy Park powstawał, ale miał pewne projekty mogące wspierać tego typu instytucje już po powołaniu Parku. Następnie już po zbudowaniu pierwszej nieruchomości zaczęliśmy sięgać po fundusze unijne, które pozwoliły na budowę nieruchomości, ale przede wszystkim na ich wyposażanie w laboratoria. To spowodowało, że nasza oferta rynkowa stała się dość unikatowa. .Jeśli chodzi o ofertę rynkową, to ona jest dość zbliżona do innych ofert, polegających na udostępnianiu powierzchni pod wynajem, natomiast my mamy bardzo silny komponent dostępu do laboratoriów, do technologii, do urządzeń technologicznych, do prototypowania, co stanowi o naszej pewnej przewadze konkurencyjnej. Przy czym proszę zauważyć, że właściwie my nie mamy tutaj przewagi nad innymi podmiotami, oferującymi tylko i wyłącznie powierzchnie pod wynajem, ponieważ nie konkurujemy ceną powierzchni pod wynajem. Natomiast uzyskujemy przewagi wobec tych firm, które oprócz powierzchni, chcą mieć dostęp do technologii. To jest dość ważne. W przeciwnym wypadku Park Technologiczny byłby w obszarze deweloperskim źle postrzegany.

KT:  Czy Park przynosi zyski czy działa non profit?

M.CH: Organizacja jest organizacją non profit. Oznacza to, że udziałowcy nie pobierają dywidendy, natomiast my, którzy wszystkie nasze inwestycje realizujemy z kredytu, który później podlega częściowemu refinansowaniu z tych funduszy pomocowy, jesteśmy przez banki oceniani jak każde inne przedsiębiorstwo i musimy się wykazać dobrą sytuacją finansową. Czyli innymi słowy, musimy zamykać bilanse dodatnimi wynikami. I te bilanse zamykamy. Strona przychodowa Parku to są przychody wynikające ze sprzedaży tych usług, które Park  oferuje.

KT: Trzeba być też dobrym menedżerem, żeby tym zarządzać…

M.CH:  Sądzę, że zespół, który  zarządza Parkiem, jest zespołem dobrym.

KT: Czy w kierowanym przez Pana Parku są tylko podmioty krajowe czy zagraniczne także?

M.CH: Mamy trzy grupy podmiotów: podmioty, które są  młodymi firmami – dosłownie i w przenośni – są to firmy świeżo założone, a jednocześnie kierowane przez młodych ludzi. I jest to podmiot krajowy. Druga grupa to firmy, które do nas przeniosły swoją działalność – są to często firmy polskie.  I trzecia grupa firm, to firmy zagraniczne, które albo powstały w Polsce od zera albo ulokowały swoją działalność w szczególności inżynierską we Wrocławskim Parku Technologicznym, mając produkcje gdzieś w strefie ekonomicznej czy wręcz poza granicami.

KT: Na czym polega współpraca Parku z zagranicą? Czy mają Państwo kontakty z innymi takimi podmiotami w Europie?

M.CH: Z jednej strony jesteśmy miejscem, w którym działalność prowadzi 130 firm i codziennie przychodzi do pracy ok. 1500 osób. Oprócz tego Wrocławski Park Technologiczny SA jest przedsiębiorstwem, które również prowadzi działalność gospodarczą i istotną częścią naszej działalności jest to, że my pod własnym logo nawiązujemy kontakty np. z dużymi laboratoriami europejskimi, które budują dużą infrastrukturę badawczą i stajemy się integratorem systemów. Czyli działamy stymulująco wobec firm zlokalizowanych u nas, ale także innych firm polskich, umożliwiając im przygotowanie oferty na rynki zagraniczne w szczególności związane z budową dużej infrastruktury badawczej.
Istnieją pewne organizacje zrzeszające parki technologiczne przede wszystkim w wymiarze europejskim i my do tych organizacji należymy. I tutaj decydujemy się na to, aby łatwiej było u nas rozpocząć pracę podmiotom, wywodzącym się z tamtych parków i odwrotnie. Staramy się być obecni na takich imprezach, które są korzystne dla firm, ale nieraz są drogie na tyle, że pojedyncza niewielka firma nie jest w stanie po prostu obsłużyć finansowo. Wtedy my jako park deklarujemy swój udział i staramy się, aby nasze stoisko czy nasza obecność reprezentowała  szerszą grupę firmy. Na przykład jedziemy na targi CeBIT, gdzie staramy się reprezentować wszystkie firmy informatyczne, oczywiście te, które życzą sobie, by ich oferta została tam pokazana. Wybieramy się na takie spotkanie INDIALIA w Indiach, polegające na kojarzeniu przedsiębiorstw i też chcemy stać się reprezentantem tych firm, które widzą, że jest dla nich szansa na rynku hinduskim, a które samodzielnie na udział w takiej imprezie by się nie zdecydowały.  No i to, co powiedziałem, że stajemy się takim integratorem systemu. Zresztą, bardzo często ta nasza integracja polega na tym, że my mając dobrze wyposażone laboratoria, możemy stanowić pewne uzupełnienie linii technologicznych, które firmy posiadają, a pewne dziury w ich technologiach my zasypujemy, przez co ich oferta może się stać ofertą skuteczną.

KT: Czy Państwo współpracujecie może z Niemcami, Francuzami, krajami spoza Unii?

M.CH: Jako Park Technologiczny w tej chwili współpracujemy przede wszystkim z laboratoriami w Niemczech, mamy współpracę z Europejska Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie (jest to organizacja międzynarodowa), współpracujemy też z międzynarodową organizacja ITER, która buduje we Francji reaktor termonuklearny. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, współpracujemy ze związkami przedsiębiorców w Indiach.

KT: Czego nauczyliście się Państwo, współpracując z zagranicznymi podmiotami?

M.CH: Na pewno tempo jest duże, czyli ta gospodarka wolnorynkowa, do której my wciąż dążymy jest za granicą bardziej dynamiczna. Tam po prostu oczekuje się szybszych reakcji na nasze zachowania. Poza tym bardzo dużo nauczyliśmy się jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili nazywa harmonizacją prawa, stosowanie norm europejskich w stosunku do wytwarzanych na tamte rynki wyrobów. Współpracujemy bezpośrednio z urzędami dozorów technicznych w Niemczech czy we Francji, więc poznajemy procedury. Tutaj jest pewien paradoks, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie znikają granice, ale rynki państwowe  bronią się  nieco innymi metodami. Nawet jeśli nie ma ceł, to są pewne narodowe normy, pewne sposoby wykonania.

KT: To prawda. Niemcy są mistrzami w obronie swojego rynku.

M.CH: Oczywiście. Np. norma, do której Niemcy nas zmuszają przy wykonaniu pewnej konstrukcji mechanicznej tzw. AD 2000 jest normą, której samo poznanie może być przyczyną wielu stresów, a jej stosowanie jest stresujące podwójnie. Ale jeśli chce się uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną, a jest się za słabym, żeby system zmienić, to trzeba się nauczyć w tym systemie działać.