POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
reklama
reklama
reklama
29022012 Image Banner 300 x 100
Praktyki w niemieckim parlamencie – Stypendium Bundestagu

/27.05.2013/ Do 30 czerwca absolwenci szkół wy,szych moga starac sie o udział w programie Miedzynarodowego Stypendium Parlamentarnego w niemieckim Bundestagu. Ta oferta stypendialna kierowana jest do wysoko wykwalifikowanych i zainteresowanych polityka młodych ludzi, którzy po zakonczeniu stypendium zamierzaja podjac prace w sferze publicznej (administracja, szkoły wy,sze, osrodki kultury itp.)
Program składa sie z 15-tygodniowego sta,u w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu, stypendysci biora tak,e udział w posiedzeniach parlamentu. Jest to swietna okazja do poznania niemieckiego sytemu parlamentarnego i procesów podejmowania decyzji politycznych. Ponadto stypendysci maja okazje brac udział w spotkaniach informacyjnych oraz seminariach organizowanych przez Bundestag i niemieckie fundacje polityczne. W semestrze letnim stypendysci moga immatrykulowac sie na Uniwersytecie im. Humboldta. Moga równie, uczeszczac na wykłady i seminaria na Wolnym Uniwersytecie (FU) oraz na Uniwersytecie Technicznym (TU) w Berlinie. W programie znajduja sie równie, bogate oferty kulturalne i edukacyjne. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie obywatelstwa polskiego, bardzo dobra znajomosc jezyka niemieckiego, ukonczone studia wyższe (licencjat, magister), znajomosc niemieckiej polityki i historii oraz wiedza o społeczenstwie. W chwili rozpoczecia stypendium 1.03.2014 kandydaci powinni miec poni,ej 30 lat.
Stypendium obejmuje bezpłatne zakwaterowanie, pokrycie kosztów ubezpieczenia i podró,y oraz miesieczne stypendium w wysokosci 450 Euro.
20032012 750_200 Image Banner 750 x 200
Boys Spring/Summer Arrivals