POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
reklama
reklama
reklama
Recenzja

“Europa - Kontynent Pojednania? 40 lat po wizycie Willy'ego Brandta w Warszawie”- nie tylko książka


/07.03.2013/ Pozycja “Europa - Kontynent Pojednania? 40 lat po wizycie Willy'ego Brandta w Warszawie” mieści się w kanonie lektur polsko-niemieckich. Na całość składają się wypowiedzi rożnych znanych postaci, między innymi Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta RFN Christiana Wulffa czy Sigmara Gabriela. Ponad 112 stron umożliwia zrozumienie historycznego wydarzenia, jakim była wizyta ówczesnego kanclerza Willy'ego Brandta w Warszawie. Wszystkim kojarzy się ona z przyklęknięciem kanclerza przed pomnikiem powstania w warszawskim getcie. I tak jak można było się spodziewać, właśnie taki obraz znajduje się na okładce książki. Niemiecki kanclerz, klękając, chciał symbolicznie przeprosić ofiary nazizmu. Co ciekawe – Brandt był przeciwnikiem nazizmu i sam aktywnie walczył przeciwko reżimowi Hitlera.   

W rocznicę tak istotnego dla historii Europy wydarzenia Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowały w warszawskim Zamku Królewskim międzynarodową konferencję, poświęconą opisywanym wydarzeniom i osobie, o której tu mowa.  Wybrane wystąpienia stanowią podstawę do opisywanej pracy. Poniżej fragment wypowiedzi Sigmara Gabriela, czołowego działacza SPD:

...Mój ojciec był i do dziś jest przekonany, że Brandt zdradził swój kraj, podobnie jak Helmut Kohl, ponieważ uznanie granicy na Odrze i Nysie było dla ojca czymś, czego Niemcom nie wolno było zrobić. Dla niego Brandt był jednym z wielkich zdrajców ojczyzny – a było to przekonanie i postawa, z którymi całe Niemcy były przecież wtedy skonfrontowane podczas debaty wokół układów z Moskwy i Warszawy”. Sam Sigmar miał jednak zupełnie inne nastawienie do postawy Willy'ego Brandta, o czym świadczy napisane przez niego znamienne zdanie „byliśmy pokoleniem synów i córek sprawców, i pragnęliśmy skonfrontować się  z tym, co się wydarzyło”.
W książce znajdą coś dla siebie również ci, którzy interesują się dogłębniej kulisami ówczesnego porozumienia pomiędzy PRL a RFN. Wystarczy przeczytać wywiady z prof. Egonem Bahrem – ówczesnym doradcą kanclerza Brandta i prof. Mieczysławem Tomalą – tłumaczem rozmowy ówczesnego premiera Cyrankiewicza i sekretarza Władysława Gomułki z kanclerzem Brandtem,  by poznać wiele ciekawych, aczkolwiek mało znanych faktów.
Symboliczne przyklękniecie Brandta przed pomnikiem powstania w warszawskim getcie było elementem długiego i bolesnego rozliczania się Niemców z nazizmem. Dziś jednak gest Brandta powoli ulega zapomnieniu, a jego waga zatarciu. Praca “Europa - Kontynent Pojednania? 40 lat po wizycie Willy'ego Brandta w Warszawie” pozwala poznać opinie osób z pierwszych stron gazet na temat relacji polsko-niemieckich. Pozycja ta jednak jest skierowana bardziej do ekspertów, polityków i historyków, niż do szerszego grona czytelników. Jest wartościowym źródłem dla tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o skutkach polityki Brandta, dla tych, którym nie wystarczają telewizyjne wiadomości i szkolne podręczniki.
www.goalunited.pl
reklama