POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
29022012 Image Banner 750 x 200

"Stempel do wolności.“ - czyli jak przyszły niemiecki ambasador fałszował paszporty...


/18.12.2012/Prezentacja książki ambasadora Niemiec w Polsce zapełniła wszystkie miejsca w Sali Rajców wrocławskiego Ratusza. Tak wiele osób chciało spotkać się z obecnym niemieckim dyplomatą, a dawnym „fałszerzem paszportów” - jak sam o sobie powiedział Rüdiger von Fritsch. Książka „Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec” jest wspomnieniem von Fritscha, który, mieszkając w RFN, współdziałając ze swoim bratem Burkhardem, ułatwił  ucieczkę z NRD ich kuzyna Toma oraz jego dwóch kolegów. Na spotkaniu we Wrocławiu bohater tych wydarzeń mówił, że nie przypadkowo na dzień przekraczania granicy wybrali dzień finału piłkarskich mistrzostw świata w RFN, w którym gospodarze grali z reprezentacją Holandii. Konspiratorzy liczyli na to, że mecz skutecznie odwróci uwagę strażników granicznych.


Publikacja amb. RFN w Polsce, Rüdigera von Fritscha odsłania przed polskim czytelnikiem jeden z nieznanych aspektów współczesnej historii Niemiec: pomoc w ucieczce obywateli NRD na Zachód w latach 70. XX w. Na kartach swej książki Autor kreśli historię przygotowań, przebieg ucieczki oraz dylematy, przed którymi stał on i jego rodzina, m.in. dotyczące łamania prawa zachodnioniemieckiego, czy różnych zagrożeń. Ponieważ bohaterami tej opowieści są młodzi ludzie, książka von Fritscha może służyć jako materiał do dyskusji na lekcjach historii o sprzeciwie w warunkach totalitarnych, oporze i opozycji, wyborach i postawach zwykłych obywateli. W zestawieniu z polskimi przykładami czy zaczerpniętymi z historii najnowszej innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej może być znakomitym materiałem do pokazania meandrów życia w systemie komunistycznym, który dla współczesnej młodzieży jest odległą i dość obcą przeszłością - powiedział prof. Krzysztof Ruchniewicz dyrektor Centrum im. Willego Brandta.


Rüdiger von Fritsch sfałszował zachodnioniemiecki paszport, dopuszczając się tym samym przestępstwa. Jednocześnie bez jego kreatywności, wybiegającej poza granicę prawa, najprawdopodobniej ucieczka jego kuzyna i kolegów, nigdy by się nie udała. Niemcy uchodzili w Polsce za ludzi mało kreatywnych, czasami przesadnie respektujących prawo. Postawa von Fritscha burzy ten stereotyp. Von Fritsch, pomagając w nielegalnej uciecze kuzynowi i jego kolegom, sporo ryzykował. Wielu ludzi zapłaciło za nie swoim życiem albo długotrwałym więzieniem. Te surowe konsekwencje dotykały uciekinierów i ich pomocników  W książce można znaleźć zarówno wiele szczegółow na temat przygotowań do ucieczki, jak i opis samej ucieczki. Rüdiger von Fritsch, zapytany na wrocławskim spotkaniu, odpowiedział, że nawet z dzisiejszą wiedzą, patrząc z obecnej perspektywy, postąpiłby tak samo jak kiedyś. Zdecydowałby się pomóc w organizacji ucieczki i najprawdopodobniej stosując te same metody. Powiedział, że nie można abstrahować od ówczesnej rzeczywistości. Wszyscy wiemy, że w latach siedemdziesiątych Niemcy były podzielone, a świat wschodu i zachodu stał na krawędzi wojny.

Spotkanie we wrocławskim ratuszu zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Poprowadził je dyrektor Centrum prof. Krzysztof Ruchniewicz. Jednym z celów Centrum jest przybliżanie dziejów Niemiec w XX w. Druga połowa tego stulecia stała pod znakiem podziału na dwa skonfliktowane państwa niemieckie. Książka amb. von Fritscha, która właśnie wchodzi do polskich księgarń, pokazuje ludzki, rodzinny wymiar dramatu spowodowanego tym wieloletnim podziałem. Na jej kanwie można zastanowić się nad różnymi postawami społecznymi w krajach za „żelazną kurtyną”, ale i w „wolnym świecie”, o odwadze i ludzkiej solidarności” - powiedział dla „Komentatora” dyrektor Ruchniewicz.

Książka „Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec” ukazała się nakładem wydawnictwa Atut.


051112 de_160x600 Image Banner 160 x 600
Jeans - 200 x 200
reklama
reklama
reklama

Zapowiedź

Wkrótce w Komentator Europa-Niemcy-Polska ukaże się wywiad z ambasadorem RFN w Polsce Panem Rüdigerem von Fritsch

 Fot. Fotoluk/CSNE