EIT+ - Szansa nie tylko dla Wrocławia - Część 2

/09.02.2012/ Wywiad z prezesem zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosławem Millerem przeprowadził Krzysztof Tokarz   Część pierwszą wywiadu z prof. Millerem pt. “EIT+ - Szansa nie tylko dla Wrocławia - Część 1”
znajdziecie Państwo klikając tutaj


KT: Kierowana przez Pana instytucja ma także wymiar międzynarodowy. Współpracujecie już z Niemcami, z Czechami. Na czym ta współpraca międzynarodowa polega?

MM: Nauka jest dzisiaj, jak wiele innych dziedzin życia globalna. Pokusiłbym się nawet o tezę, że była ona pierwszą globalna branżą na świecie, tylko niektórzy z nas nie chcieli tego zauważyć. Jeśli myślimy dziś o tworzeniu poważnej instytucji naukowej  należy koniecznie, od samego początku nawiązywać międzynarodowe kontakty, dostosowywać się do międzynarodowych standardów i jednocześnie szukać partnerów do „naukowego biznesu” w pobliżu nas. Stąd nasze działania są dwukierunkowe. Pierwsze - to relacje wokół nas. I tutaj zamierzamy  głównie patrzeć w kierunku Saksonii -  Drezna i Lipska, głównie Drezna. Dlatego, że jest to bardzo ciekawy land, przekształcony przez mądrego premiera – pierwszego, po zmianach politycznych –profesora Biedenkopfa, który postanowił utworzyć w Saksonii taki system innowacji, jaki mu się marzył, ale jakiego, będąc profesorem w Niemczech zachodnich nie mógł stworzyć, bo tam nie dało się rozwiązać uczelni i zawiązać na nowo. A w Dreźnie się to udało, po zmianach politycznych. Premier miał więc tam wolną rękę i stworzył  system innowacji, który niemal od razu zaskoczył. I dziś, jak się pojedzie na uczelnię drezdeńską, zobaczy się parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, to widzi się niesamowite życie, dynamikę, innowacyjność, pomysłowość. Z tej uczelni wywodzi się mnóstwo firm, małych i dużych. To jest jeden kierunek. Drugi to Czechy. Do takiej współpracy potrzeba bliskości w pojęciu regionalnym. Drezno jest w zasięgu 2 godzin, Brno – bo tutaj głównie o Brnie myślimy – jest troszkę trudniej dostępne z Wrocławia, ale łatwiej z Drezna. W ramach programów, które prowadzimy, chcemy rozpocząć taką współpracę przygraniczną, korzystając z wyjątkowo korzystnego położenia Wrocławia i Dolnego Śląska oraz z połączeń drogowych, które powstały w ostatnich czasach. Taki trójkąt Brno - Drezno- Wrocław – jest jednym z najciekawszych w Europie, jeśli chodzi o położenie oraz potencjał uniwersytecki i gospodarczy. W tym roku zamierzamy pokazać kilka tematów, nad którymi pracujemy z zespołami drezdeńskimi. Mamy np. powiązania z ciekawym saksońskim regionalnym programem badawczym  ECEP.  Jest to program, prowadzony przez profesora Wernera Hufenbacha  w zakresie nowych konstrukcji polimerowych i kompozytowych dla przemysłu samochodowego. Niemiecki przemysł samochodowy  to jeden z najprężniej działających na świecie i wytworzenie powiązań z tym właśnie przemysłem, jest dla Wrocławia wielką szansą technologiczną. I chcemy to wykorzystać. A jaki jest interes Drezna? Jest ono zainteresowane Polską i Wrocławiem, bo tutaj są świetni fachowcy. Kształci się ich lepiej, w większej ilości. Są ciekawsze uniwersytety, jest większa różnorodność. W ogóle Wrocław ma doskonałą markę za naszą zachodnią granicą i to trzeba koniecznie wykorzystać.

KT: Czy istnieje szansa, że do EIT+ na Pracze będą przyjeżdżać nie tylko Wrocławianie, ale też mieszkańcy Goerlitz, Drezna czy nawet Berlina. Chodzi mi nie tylko o samych naukowców, ale czy będzie powód  by Wrocław przyciągał przez EIT+ także zwykłych mieszkańców? Również miast czeskich

MM: Na naszym  Kampusie, zrobiliśmy już mnóstwo rzeczy, które jednak tak łatwo do społeczeństwa nie trafiają. Bo jeśli powiem, że otworzyliśmy projekty badawcze o wartości 200 milionów złotych, to są niewyobrażalne rzeczy dla Spółki, która dopiero co zaczęła żyć. Uruchomiliśmy budowę Kampusu, którego wartość to ponad 500 milionów złotych. To największa inwestycja sektora B+R w Polsce realizowana w latach 2007-13. Wszystkie  przetargi na wyłonienie wykonawców są już zakończone, wielka budowa trwa i to nasz ogromny sukces, osiągnięty w tak krótkim czasie. Osiągnęliśmy to nie zawsze w przyjaznej atmosferze. Jesteśmy czasem postrzegani jako niebezpieczny konkurent dla istniejących instytucji naukowych. Oczywiście, będziemy konkurowali, ale chcemy to robić w imieniu całego środowiska, tym samym istotnie je wzmacniając nie tylko na mapie Kraju, ale szerzej. Nie powiedziałem o tym, że mamy już rozwinięte szerokie relacje międzynarodowe. Skupiłem się wcześniej na Dreźnie i Brnie, a nie wspomniałem, że mamy je  na

Część pierwszą wywiadu z prof. Millerem pt. “EIT+ - Szansa nie tylko dla Wrocławia - Część 1”
znajdziecie Państwo klikając tutaj

całym świecie. Utrzymujemy przede wszystkim kontakty  z Polakami, którzy odnieśli sukces w różnych miejscach, na uczelniach, ale nie tylko, również w firmach. Współpracujemy np. z Polakami, którzy są w Dolinie Krzemowej, w innych stanach USA, Niemczech, Singapurze, w Izraelu, Finlandii. Mamy taki network, który nam już w tej chwili umożliwia zawiązywanie pierwszych projektów badawczych o międzynarodowym charakterze.  Ale przede wszystkim uczymy się od  doświadczonych partnerów mechanizmów komercjalizacji rezultatów badań naukowych, a także  zarządzania infrastrukturą badawczą. W Polsce jest to mało znana rzecz. Nie bójmy się więc tego współzawodnictwa. Mogę podać wiele przykładów małych, wrocławskich firm, które wywodzą się z uczelni, a które zdobyły rynek globalny w bardzo niszowych dziedzinach – przede wszystkim informatycznych. Ale przykład wrocławskiej Seleny, która jest firmą chemiczną, pokazuje, że  inne obszary też są do zagospodarowania. Teraz, wracając do pytania, czy będą tu przyjeżdżali ludzie z Görlitz czy z Drezna? Z pewnością!  Kampus będzie miejscem, gdzie będą mieściły się laboratoria naukowe, centra  badawcze  firm gospodarczych, będzie też edukacja – kształcenie kadry, interaktywne centrum edukacyjne dla młodzieży i dzieci. Czyli nasz Kampus stanie się swoistym  konglomeratem, klastrem nastawionym na innowacje i kreatywność. To nie będzie miejsce, do którego będą przybywać wycieczki autokarowe z Goerlitz, żeby zwiedzić Kampus. To będzie obszar, gdzie będą przyjeżdżać mądrzy, wykształceni ludzie, aby realizować projekty, dyskutować o biznesie, gdzie  spotykać się będą przedsiębiorcy i ludzie  myślący o inwestycjach w Polsce.  Swą przystań znajdą tu również ludzie, których nauczymy metod i modeli komercjalizacji wiedzy, jej transferowania z uczelni do firm, metod, które wypracowujemy i wdrażamy we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
strona główna
GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE  Komentator. Europa, Niemcy, Polska, Dolny Śląsk