Polska – Niemcy więcej podobieństw niż różnicBartłomiej Ostrowski/30.10.2012/ Współpraca polsko-niemiecka jest dobra. To oczywiste, jednak nie zapominając i doceniając, jak wiele osiągnęliśmy, trzeba ciągle pamiętać jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

W dniach 17-18 września w Erfurcie, stolicy Turyngii, spotkała się po raz 23. Polsko-Niemiecka Komisja Miedzyrządowa. Skupia przedstawicieli różnych ministerstw i instytucji centralnych z obu krajów, a także przedstawicieli regionów przygranicznych oraz Euroregionów. Tradycyjnie Komisja przyjęła komunikat i zalecenia dla obu rządów. Za dyplomatycznymi sformułowaniami tego dokumentu kryją się żywotne interesy obu krajów lub realne sprawy obszarów przygranicznych.

Tradycyjnie nawołuje się już do jak najszybszego zakończenia tworzenia infrastruktury trans granicznej. System drogowy jest przykładem sukcesu, praktycznie jest skończony i gwarantuje szybkie połączenia pomiędzy głównymi miastami obu państw. Połączenia kolejowe czekają jeszcze na swoje pięć minut. Pociągi pomiędzy Warszawą i Berlinem, Szczecinem i Berlinem oraz Wrocławiem i Dreznem mogłyby jechać dużo szybciej. A połączenie Wrocław-Berlin wymaga decyzji, którą trasą będzie się ostatecznie odbywać i które odcinki torowisk muszą być w najbliższej przyszłości wyremontowane. Co ciekawe potrzeba remontów torowisk jest dużo większa po stronie niemieckiej niż polskiej. Polska w ostatnich latach zasadniczo odrobiła swoje zadanie domowe, remontując torowiska prowadzące do granicy. Strona niemiecka ze względu na spadającą liczbę mieszkańców na terenach byłej NRD, ociąga się z inwestycjami kolejowymi po swojej stronie.

Dużo miejsca poświęcono podczas posiedzenia Komisji sprawom edukacji, nauki i wymiany młodzieży. Zwraca się uwagę na konieczność wsparcia systemu nauki polskiego w Niemczech. Język polski ciągle w Niemczech należy do rzadkich, co jest niewspółmierne do kontaktów gospodarczych i społecznych pomiędzy naszymi krajami. Ważnym elementem jest również wsparcie obywateli niemieckich pochodzenia polskiego oraz Polaków w Niemczech. Powołano grupę roboczą do spraw „Strategii rozwoju języka polskiego jako ojczystego obywateli niemieckich polskiego pochodzenia w RFN”. Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z Ambasadą RP w Niemczech i środowisk polonijnych. Na uniwersytetach w Jenie i Halle otwarte zostaną Centra Studiów Polonoznawczych, co stanowi cenne uzupełnienie oferty akademickiej w tym zakresie.

W kluczowych sprawach energetycznych oba kraje nie mogą odnaleźć wspólnego języka. Tematyka energetyczna została poruszona podczas posiedzenie, jednak bez formułowania żadnych wniosków czy zaleceń. Wydaje się, że zagadnienia energetyczne stanowią dziś największy rozdźwięk pomiędzy obu krajami.

Obie strony zgodnie stwierdziły natomiast, że otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Polaków nie przyniosło jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla obu krajów. Wbrew obawom nie zwiększyła się znacząco liczba polskich pracowników na niemieckim rynku pracy.

Rozwija się współpraca w zakresie wspólnego planowania strategicznego i przestrzennego. Opracowywane są wspólne strategie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji dla różnych części obszaru pogranicza. W obliczu problemów demograficznych, które dotykają cały obszar pogranicza należy w jak najszerszym stopniu dążyć do uzupełniania się infrastruktury, szczególnie społecznej, sportowej, kulturalnej etc. po obu stronach granicy, a nie do konkurencji pomiędzy podobnymi obiektami.

Niezmiennie oba kraje podobnie patrzą na wsparcie Unii Europejskiej dla rozwoju współpracy trans granicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz polityki spójności. Oba instrumenty powinny być nadal utrzymane i wspierać wspólne projekty na pograniczu. Polityka spójności UE nadal ma za zadanie wspierać biedniejsze regiony UE w drodze do uzyskania spójności z resztą wspólnoty.Bartłomiej Ostrowski ur. 1974 jest politologiem i niemcoznawcą. Pracował m.in. w Kancelarii Premiera Saksonii w Dreźnie, Fundacji Krzyżowa, Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, był rzecznikiem prasowym niemieckiej firmy ALBA we Wrocławiu, a także dyrektorem Przedstawicielstwa Dolnego Śląska w Brukseli. Obecnie jest dyrektorem współpracy z zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera i Roberta Schumana w Luksemburgu.   POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
reklama
reklama
reklama
120x60 Plane