POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
750x200 png

Aktualizacja: 13.09.2012


Wystąpienie  Pierwszego Wicepremiera Ukrainy

W. Choroszkowskiego na sesji inauguracyjnej w ramach XXII Forum Ekonomicznego (4 września 2012r., Krynica)


Szanowni Panowie Komisarze!

Ekscelencje!

Szanowni Panie i Panowie!
Najpierw pragnę serdeczne podziękować organizatorom tego wybitnego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Ekonomiczne w Krynicy. Na dzień dzisiejszy Krynica stała się czymś większym od Davos Europy Wschodniej.

W tym roku Forum odbywa się w czasie wielkich zmian. Cała Europa jest objęta kryzysem, którego nie odczuwała nigdy wcześniej. Mniej integracji nie jest dogodną odpowiedzią na to wyzwanie. Powinniśmy uznać pomyłki w trakcie integracji europejskiej i wyciągnąć stosowne wnioski.

Dla mnie osobiście wprowadzenie EURO i stworzenie ECB bez powołania ministra do spraw finansowych UE stanowiło poważne ryzyko, co było jasne od samego początku. I teraz musimy za to zapłacić. Dyskusja w sprawie Unii Bankowej mogłaby doprowadzić do dobrego rozwiązania, ale zapewne nie da odpowiedzi na wszystkie wyzwania. W czasie prawdopodobnego zacieśnienia procesów integracyjnych wewnątrz UE pozostaje pytanie, co robić z państwami poza UE. Istnieją różne rozwiązania tej sytuacji. Jednym z nich jest zapomnienie o autsajderach i skupienie się na problemach istniejących wewnątrz UE. Wątpię, że to pomoże rozwiązać problemy naszego regionu. Takie rozwiązanie może odsunąć, albo jeszcze gorzej – pogłębić istniejące problemy oraz zwiększyć różnice pomiędzy EU i państwami europejskimi pozaunijnymi. Odpowiedź na to wyzwanie jest taka sama, jak na poprzednie - tylko więcej integracji może pomóc rozwiązać problemy powstałe przeciwko naszej gospodarce i obywatelom.

Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału był podstawowym warunkiem rozwoju UE. Moim zdaniem to nadal powinno zostawać gwarancją stabilności i dobrobytu w całej Europie.

Umowa o stowarzyszenie pomiędzy Ukrainą a UE powinna zostać kamieniem węgielnym rozszerzenia integracji europejskiej na wschód Europy. To jest nie tylko korzystne dla Europy, lecz życiowo niezbędne dla mojego państwa.    

Właściwą decyzją w zarządzaniu kryzysem jest rozszerzenie i wyszukiwanie nowych rynków i źródeł wzrostu. Ograniczenie aktywów i zwijanie rynków jest niewłaściwe.

Potrzebujemy nie mniej, a więcej integracji, przy tym różnorodnej integracji. Dla tego, że jeden lek nie może być dobrym dla wszystkich.

Kryzys w strefie EURO jest dowodem tego, że potrzebujemy Europy „różnej prędkości”, z różnym poziomem integracji, która powinna być silna, otwarta i elastyczna. Państwa powinny się integrować na różnych poziomach i z różną prędkością, uwzględniając indywidualności każdego kraju. Tylko taka Europa może z łatwością dołączyć do siebie Ukrainę oraz inne wschodnioeuropejskie państwa. Nie tworzenie wysokich ścian, ale otwarcie nowych rynków i stworzenie nowych miejsc pracy może stać się gwarancją dobrobytu i stabilności naszych państw. W końcu najważniejszy jest dobrobyt naszych obywateli. To zasadniczy punkt dla demokracji i integracji europejskiej.

Podczas tej dyskusji proponuję skupić się na wyszukiwaniu mechanizmu stworzenia i lobbingu Europy „różnej prędkości”, liberalnej i otwartej. Europy, która przyciąga, a nie odstrasza.      

  

Dziękuję za uwagę.080611 300x250_ru Image Banner 300 x 250