SPOŁECZEŃSTWO KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Zjazd Katolików w Muenster. Na ile jeszcze Niemcy są katolickie?


/10.05.2018/ W Niemczech na msze święte w niedzielę przychodzi niewielu wiernych. Nie świadczy to jednak o utracie wpływu Kościoła katolickiego. W Muenster rozpoczyna się pięciodniowy Zjazd Katolików.

W Niemczech parafie nie są już w takim stopniu jak dawniej centrami życia i miejscem katolickiej socjalizacji, ale Kościół katolicki nadal ma tylu członków co w latach 50. ubiegłego stulecia - 23 miliony. Ale było ich już więcej. Według źródeł niemieckiego Episkopatu najwięcej zarejestrowanych katolików było w 1973 roku – blisko 30 mln. Liczba ta systematycznie spada od około 1990 roku. Niemniej jednak jest ona zaskakująco stabilna. Najbardziej katolickimi krajami związkowymi w Niemczech są Kraj Saary, Bawaria, Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia.

Jednak spora liczba katolików w Niemczech nie znajduje przełożenia w ich zaangażowaniu w życiu religijnym. Wygląda ono zupełnie inaczej niż w 1950 roku, kiedy na niedzielne msze chodziło 55 proc. niemieckich katolików, dzisiaj już tylko 10 proc. 

Wielka otwartość na chrześcijaństwo

Siłą rzeczy pojawia się pytanie, dlaczego niewiele więcej ludzi występuje z Kościoła katolickiego, jeśli tak ogromna liczba osób zarejestrowanych i płacącch podatek kościelny nie bierze udziału w życiu kościelnym? Mogliby przecież zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Najbardziej prawdopodobną odpowiedź, jakiej udzieliłaby większość z nich, brzmiałaby: nie chcą tego zrobić ze względu na swoich rodziców. Wystąpienie z Kościoła byłoby, zgodne z ich odczuciami, równoważne z zerwaniem więzów z rodziną.

Ale to nie wyjaśnia wszystkiego. Socjolog religii Detlef Pollack z Uniwersytetu w Muenter jest przekonany, że "chrześcijaństwo w Niemczech jest pozytywnie oceniane i postrzegane jako fundament naszej kultury”. Pozytywnie odbierane jest ponadto wychowywanie dzieci w duchu chrześcijańskim. - Przyzwoitość, uczciwość, solidarność, empatia - to wszystko jest bardzo doceniane. Istnieje więc wielka otwartość na chrześcijaństwo i na tym korzysta Kościół - podkreśla Pollack.

Kościół jako podmiot społeczny

Dzięki ogromnym dochodom z podatków Kościół katolicki może również odgrywać ważną rolę jako podmiot społeczny. Prowadzi szpitale, domy opieki, przedszkola i szkoły. – Bardzo widoczna obecność Kościoła w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym kraju jest nieproporcjonalna do niewielkiego zaangażowania jego wiernych - mówi Pollack. Jak podkreśla socjolog, ta obecność Kościoła w przestrzeni publicznej spotyka się z aprobatą i jest ceniona. - Charakterystyczne jest, że w przeciwieństwie do takich krajów jak Polska, gdzie Kościół katolicki odgrywa o wiele większą rolę, w Niemczech nie ma prawie antyklerykalizmu. Nie ma prawie żadnych silnych ruchów antykościelnych – podkreśla ekspert.Źródło: Deutsche Welle http://www.dw.com/pl/zjazd-katolik%C3%B3w-w-muenster-na-ile-jeszcze-niemcy-s%C4%85-katolickie/a-43707606

reklama
reklama
reklama