GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Atrakcyjność inwestycyjna projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii na Ukrainie - cz 2


/ 29.08.2012/ Efektywność energetyczna i systemy budowlane z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatru

Południowych regionach Ukrainy mają możliwość korzystania z alternatywnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Planuje się budowę elektrowni wykorzystujących wiatr i słoneczne i termiczne gruntowych. Większość energii może dać promieniowania słonecznego. Bez uszczerbku dla biosfery może korzystać około 3% strumienia słonecznego docierającego do Ziemi. W ten sposób energię 1000 mld kWh, co jest 100 razy większe niż obecnie zdolność wytwarzania energii elektrycznej na świecie. W Symferopolu powodzeniem helioustanovka, które neopalyuvalnyy sezon trwający 7 miesięcy udostępnia wszystkie gorące Hotel Water "Sport" jej praca jest oszczędność około 400 ton. Pan rocznie. Trwają prace na Krymie i dalszego wykorzystywania energii słonecznej. W budowie od pierwszego heliostantsiya produkcji pilotażowej koło Shcholkino we wschodniej części Krymu.

Najwyższy potencjał energii wiatrowej, oznaczone Czarnego i Morza Azowskiego i południowe wybrzeże Krymu. W tym roku sprzyjające warunki dla skutecznego vitrovykorystannya pracy i potężnych elektrowni wiatrowych i elektrowni w trybie offline. Energia wiatru zima-dur na Czarnych i Azowskiego Morza, średnia prędkość wiatru osiągnie 08/07 m / s. W związku z tym długość prędkości roboczej wiatru powyżej 3 m / s w tym sezonie w południowych regionach największych i najbardziej do 1400/00 godzin w okresie zimowym w Europie Wschodniej i obszarów południowych. Gęstość mocy energii wiatrowej na Morzu Czarnym i Azowskiego jest największym i 471-597 W / m 2.

W 90 roku na Ukrainie zaczął rozwijać energetykę wiatrową na podstawie przemysłowej wiatru PA generatorów "Southern maszynowego Zakładu" w Dniepropietrowsku. W 1994 roku nad jeziorem Donuzlav uruchomił pierwszy etap Donuzlav WPP. Niedaleko od Evpatoria we wsi Novoozerne wprowadziła również potężne farmy wiatrowej. Kolejna elektrownia tego typu znajduje się w pobliżu osady Morza Czarnego. Budowa 500 MW farmy wiatrowej na wschodzie Półwyspu Krymskiego. Wraz z rozwoju małej energetyki wiatrowej i dużych. Tworzy elektrowni wiatrowych (turbiny) moc 2000 kW lub większej, która połączyć siły. Jednocześnie, należy zauważyć, że finansowe i techniczne z Ukrainą w ostatnich problemów jest ograniczona.


Potencjał biogazu z odpadów stałych

Każdego roku na Ukrainie wyprodukował ponad 10 milionów ton odpadów komunalnych (MSW). Większość odpadów wywożonych w celu dalszego przechowywania w składowisk i wysypisk. Zasadniczo, składowiska i wysypiska Ukraina get MSW, utworzona populacji miejskiej. Pozostałości te są częściowo warunki beztlenowe, a tym samym generować metan, które mogą być gromadzone i wykorzystywane do celów energetycznych.

Główny potencjał wykorzystania biogazu z odpadów stałych związanych z dużych miastach Kijowie, Doniecku, oblasti Dniepropietrowsk i Krymie. Na tle wahań rocznych obserwowano wzrost odpadów stałych o 5% rocznie z powodu zwiększonego zużycia oraz system poprawy zbierania i transportu odpadów stałych. Odpowiednio zwiększa potencjał energetyczny biogazu z odpadów stałych.

Dzisiaj ekonomicznie potencjał biogazu z wysypiska jest na Ukrainie, około 700 milionów m3.

Z ogólnej ilości ścieków, która obejmuje cztery kategorie wód powrotu - prawnym oczyszczone, nie czyszczone, nie czyszczone w ogóle i regulacyjnych czyste bez sprzątania - Rozpatrzenie podjęte pierwsze trzy kategorie, bo rzeczywiście zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń, w tym Biogaz może być zidentyfikowany.

Największy potencjał do produkcji biogazu ze ścieków stanowiła najbardziej rozwiniętych regionów przemysłowych, w tym Doniecku, Dniepropietrowsku, Kijowie, Zaporoża i regionu Lugansk. Ludności miejskiej w tych dziedzinach w sumie 36%. Całkowity roczny ekonomiczny potencjał produkcji biogazu ze ścieków jest 88.17 ton standardowego paliwa

Według SEC "biomasa" Instytutu Inżynierii Thermophysics, NAS Ukrainy o potencjale rozwoju produkcji biogazu na Ukrainie na budowę 2900 dużych biogazowni i 90 mini-elektrowni na gaz wysypiskowy, który pozwoli zastępczej 1,36 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Wymagane koszty inwestycji są 1,87 miliardów.


Małe elektrownie wodne

Dziś Ukraina ma ponad 40 małych elektrowni wodnych, z których większość wymagają modernizacji. Stan techniczny istniejących obiektów wodnych charakteryzuje się znacznie lub całkowicie zużyte główną hidrosylovym hydrauliczne i elektryczne, występowania nieprawidłowości w budowie przodu ciśnienia, który może spowodować wypadek, zamulanie zbiorników, ujęcie wody wzrost potrzeb nie-energetycznych, wymywania przelew Fastener i obszarów przybrzeżnych będą niższe "yefiv więcej.

Rozwój małych elektrowni wodnych Ukraina powinna zawierać:

• renowacja i przebudowa istniejących i działających mini-elektrowni wodnych;

• budowa nowych mini-elektrowni wodnych w zakresie zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię;

• budowa mini-elektrowni wodnych w regionach centralnych wahania zasilania istniejących zbiorników i cieków wodnych.

Małe elektrownie wodne Ukraina ze względu na niewielki odsetek (0,2%) w ogólnym bilansie energetycznym może znacząco wpłynąć na energię w kraju. Jednak eksploatacja małych elektrowni wodnych pozwala produkować około 250 milionów kVhod energii elektrycznej rocznie, co odpowiada rocznej oszczędności nawet do 75 ton ograniczonych paliw kopalnych.

W bilansie sieci energetycznej zdolności Ukrainy istniejących elektrowni wodnych, w tym małe elektrownie wodne (MHES) nie przekracza 8,8%, który charakteryzuje się bardzo suboptymalna struktury generatorów mocy i niedobór powoduje przełączania i regulacji energii.

Na Ukrainie jest ponad 63 tysięcy małych rzek i strumieni o łącznej długości 135,8 tys km, w tym około sześćdziesiąt tysięcy rzeki (95%) - (o długości mniejszej niż 10 km) bardzo małe. ich łączna długość to 112 tysięcy kilometrów, czyli średnią długość cieku 1,9 km. Wiele małych rzek, mniejszą niż 10 km, o powierzchni ujęcia wody z 20,1 do 500 km2 (87% ogółem i 72% całkowitej długości małych rzek które płyną na Ukrainie).

Małych rzek w obszarze ujęcia wody od 50,1 do 100 km2 znajduje się 890 (28% ogółu) i 797 rzeki (25%) mają powierzchnię wody dopływającej 20,1-50 km2.

W 50 - 60 lat działającym na Ukrainie 956 MHES koniec 80 lat pozostawał aktywny tylko 49 MHES ust 93 MW). Pracowali się na żywotność 35-70 lat i potrzeby remontowe. Dziś na Ukrainie jest ponad 70 MHES, w tym 7 mikroHES.

Dziś Ukraina pozostawała ponad 171 małych elektrowni wodnych, które stanowią dwie grupy: aktywne (70 jednostek) i nieaktywne (101 jednostek).

Wydany jest pojemność MHES 105 MW przy rocznej wielkości produkcji 273-392 mln.kVt.god ust lub 95,8-138,0 u.p.el. ton) w zależności od warunków meteorologicznych. Roczna wartość potencjału technicznego małych elektrowni wodnych wynosi około 8,2 miliardów kWh. h, i ekonomicznie - 3,7 mlrd.kVt. h / rok. (W przypadku małych obiektów wodnych wykonane mnóstwo u.p.el. znaku = 2849 kW. H)

Kiedy potencjalne zasoby wodne Ukrainy, która jest 44,7 miliardów kWh. h, jest to uzasadnione - potencjał ekonomiczny 20 mld kWh. godzin. Z obecnie stosowanych 10,8 mld kWh. godzin. Rozwój energii wodnej nad wszystkim realne ze względu na przebudowę Dniestru HPP kaskadowa (2 etap, dodatkowe moce produkcyjne z 266 MW i 235 milionów kW vyrobotka godz.), Nowa konstrukcja na Cisą i Dniestru i jego jednostki dopływy pojemności 35 - 50 MW (540 MW, 1,715 miliardów kW. h), przebudowa i odbudowa opuszczonej, budowa nowych małych elektrowni wodnych (do 20 MW) z hidroakumulyuvannya.

Małe elektrownie wodne stanowią technologia opanowała metodę wytwarzania energii elektrycznej, co jest dość gwarantowane odnawialnych źródeł energii i najniższy koszt produkcji energii elektrycznej wśród tradycyjnego paliwa i najbardziej innowacyjne technologie produkcji.

MHES są zbudowane z małych zbiorników lub wykorzystać hydropotential techniczne dostawy wody i urządzeń sanitarnych, mają bardzo niewielki wpływ na środowisko, lub żadnego negatywnego wpływu. Jako obiekt MHES Energii najlepiej nadaje się do skomplikowanych wymogów ochrony środowiska, a przede wszystkim, zachowanie biologicznych procesów w kanale i dolinę geomorfologiczne i hydrochemiczne.

W porównaniu z innymi rodzajami generowania wyposażenie MHES jak dużych elektrowni wodnych, mają unikalne manewry i telefony właściwości, niezawodność i żywotność (szacuje się w urządzeniu ponad 35 lat, hydraulicznych 100 lat).

W rzece potencjału umywalki zasilania niewielkich zasobów wodnych szacowane są rozpowszechniane (bez mikroHES i energetycznych systemów cieków tehvodopostachannya) w następujący sposób: dopływy rzeki Doniec Północnej i Morza Azowskiego - 83 tys.kVt, Krym River - 30 Rzeka chrząszcz - 19, top, Prypeć i jej dopływy - 71, Ross River - 18 Rzeka i jej dopływy PSEL - 29, góra Południowego Bugu i jego dopływów - 154. Tisza i jej dopływy - 1185, Seret Rzeka i jej dopływy - 23 i rzeka Prut i jej dopływów - 408.


Strategia rozwoju ukraińskiego fotoenerhetyky ramach programu państwa w zakresie wspierania rozwoju energii alternatywnej i odnawialnej, małe elektrownie wodne i cieplne jest następujący:

• organizacja dużą skalę produkcji produktów fotowoltaicznych (poli-i monokrystaliczne krzemowe ogniwa słoneczne, panele słoneczne, systemów fotowoltaicznych i zakładów), wprowadzenie skutecznych technologii ogniw słonecznych;

• Opracowanie i wdrożenie nowej generacji ogniw słonecznych o dużej wydajności;

• Opracowanie i wdrożenie nowego sprawnego sprzętu i rozwiązań obwodów go używać;

• eksport produktów wysokiej fotowoltaicznych wydajność aż do 90% całkowitej produkcji, która zapewni całkowity zwrot w sprawie projektów wspierających rząd rozwój alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, małe elektrownie wodne i mocy cieplnej;

• wykorzystanie (10%) z instalacji fotowoltaicznych i

stacje w kraju kompleksu gospodarczego Ukrainy.

Rozważając możliwe sposoby wdrożenia systemów energii słonecznej należy wziąć pod uwagę, że Ukraina, w obecności niemal całkowitej elektryfikacji stanowisk w niektórych regionach górskich w Karpatach, w niektórych miejscach na Krymie i drugiej brakuje scentralizowanego źródła zasilania, a jego realizacja jest bardzo trudna technicznie i ekonomicznie widzenia. Dlatego problem energii z tych miejsc jest czysto praktyczne.


reklama