DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
reklama
reklama
reklama

Koncert Noworoczny w Synagodze Pod Białym Bocianem


/11.01.2018/ Koncert noworoczny w Synagodze Pod Białym Bocianem był bardzo ciekawym wydarzeniem nie tylko kulturalnym. Słowo powitalne wygłosili Olvier Schenk, szef Saksońskiej Kancelarii Stanu o raz minister ds. Niemiec i Europy Wolnego Państwa Saksonia. Mówił o konieczności dialogu nawet w trudniejszych czasach. Powiedział, że mogą istnieć różnice zdań, a strony nie muszą zgadzać się ze sobą. Powinno za to wysłuchać i respektować zdanie partnera. Zabrała głos również Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec Ulrike Knotz. Oświadczyła, że bardzo ważna jest okazja do spotkań i dialogu A za taką można uważać na pewno imprezę


reklama

zorganizowaną we Wrocławiu wśród mówców, którzy wypowiadali się przed tym zanim odbył się koncert był również Jacek Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Dla wypełnionej gośćmi Synagogi pod Białym Bocianem zagrała Cappella Musica Dresden złożona z członków Sächische Staastkapelle Dresden. W programie koncertu znalazły się między innymi „Eine kleine Naschtmusik” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Tercet Es-dur na dwoje skrzypiec i altówkę Johanna Gottlieba Naumanna. Muzycy z Drezna odebrali ponadto: utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Johanna Straußa (syn). Po zakończeniu koncertu odbył się bankiet w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia. Tam zaproszeni goście mogli ze sobą porozmawiać przy lampce wina i poczęstunku.