SPOŁECZEŃSTWO KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Raport o stanie zjednoczenia Niemiec. Obawy o radykalizację i rozłam


/08.09.2017/ W aktualnym raporcie o stanie niemieckiego zjednoczenia rząd RFN dokonuje bardzo trzeźwego bilansu, wymieniając bolące punkty.

Także 27 lat po zjednoczeniu Niemiec wciąż jeszcze występują duże różnice między zachodnimi i wschodnimi niemieckimi krajami związkowymi. Rząd RFN zaniepokojony jest powolnym gospodarczym rozwojem w wielu regionach wschodnich Niemiec.

„Akurat w najsłabszych regionach, w których ludzie czują się przegranymi globalizacji, mogą powstawać społeczne podziały prowadzące do radykalnych postaw”, napisała w raporcie o stanie zjednoczenia Niemiec pełnomocniczka rządu ds. wschodnich Niemiec Iris Gleicke (SPD).

Brak dużych przedsiębiorstw

Co prawda generalnie siła gospodarki w ubiegłych latach we wschodnich i zachodnich Niemczech dalej się do siebie zbliżały, lecz różnica w roku 2016 wynosiła wciąż jeszcze 27 proc. Wyłączywszy Berlin, różnica ta wynosi nawet 32 proc. Tempo zbliżenia poziomów gospodarki w obu częściach Niemiec znacznie się spowolniło w okresie ostatnich 15 lat, stwierdza się w raporcie, który przyjęty został w środę (6.09.2017) przez gabinet rządowy.

reklamaJako przyczynę podaje się to, że we wschodnich Niemczech nie ma żadnych wielkich przedsiębiorstw. Nie ma ani jednego wschodnioniemieckiego przedsiębiorstwa, które notowane byłoby w indeksie giełdowym DAX 30. Tylko nieliczne duże firmy mają swoje centrale na wschodzie Niemiec. Możliwości wielu przedsiębiorstw są ograniczone, ponieważ są one tylko częścią zachodnioniemieckich koncernów. Struktura składająca się z drobnych firm i brak central koncernów we wschodnich Niemczech oznacza także niższy poziom eksportu i mniejszą aktywność na polu badań naukowych i innowacji w prywatnej gospodarce.

Zmiany demograficzne regionów słabych strukturalnie

Rząd Niemiec obawia się, że globalizacja i przemiany demograficzne zaostrzą jeszcze bardziej regionalne różnice. Z globalizacji korzystają przede wszystkim regiony silne strukturalnie z nowoczesnymi sektorem przemysłowym i usługowym, także we wschodnich Niemczech. Lecz przemiany demograficzne dotykają najbardziej i tak już słabe strukturalnie regiony – stwierdza się w raporcie. Spadająca liczba ludności, a szczególnie zmniejszająca się liczba osób czynnych zawodowo i starzenie się tej grupy społeczeństwa zmniejsza tam potencjał wzrostu gospodarczego.

Do roku 2030 we wschodnich krajach związkowych następować będzie silne kurczenie się grupy osób w wieku produkcyjnym (od 20 do 65 lat). Wtedy tylko mniej więcej co druga osoba zaliczać będzie się do tej grupy. W tym samym okresie udziału osób w wieku 65+ zwiększy się z dziś 24 proc. do prawie 32 proc. Na pozostałym obszarze RFN odsetek ludzi starszych będzie wzrastał dużo wolniej i dopiero około roku 2060 osiągnie poziom wschodnich Niemiec.

Jak w raporcie zaznacza pełnomocniczka rządu RFN ds. wschodnich Niemiec Iris Gleicke, proces starzenia się społeczeństwa we wschodnich Niemczech będzie postępował znacznie szybciej niż w zachodnich Niemczech.

W latach 1990-2015 liczba ludności we wschodnich landach spadła o prawie 15 proc. - z 14,8 do 12,6 mln. Największy odpływ ludności odnotowała Saksonia Anhalt: 22 proc. W zachodnich Niemczech w tym samym czasie liczba ludności wzrosła o 7 proc., podobnie było w Berlinie. Liczba ludności na wschodzie będzie dalej się kurczyć, bo mimo napływu imigrantów nie można liczyć na zwrot tej demograficznej tendencji.
Źródło: Deutsche Welle http://www.dw.com/pl/raport-o-stanie-zjednoczenia-niemiec-obawy-o-radykalizacj%C4%99-i-roz%C5%82am/a-40384967


reklama
reklama
reklama
plakat.jpg
kreacje Image Banner 750 x 200
Lato_2016_ Image Banner 160 x 600
01: Christmas 2016 200x200
suwaki Image Banner 250 x 250