DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Większość europejskich miast spotyka się z problemem wieloetniczności

Andrzej Ceglarz

/19.07.2012/ Współcześnie większość europejskich miast spotyka się z problemem wieloetniczności, a coraz wyższy odsetek ludności ośrodków miejskich na Starym Kontynencie stanowią migranci przybywający z innych państw i kontynentów. Zróżnicowanie etniczne mieszkańców skutkuje szeregiem wyzwań dla lokalnej administracji na wielu płaszczyznach, jak np. edukacja, służba zdrowia, czy opieka społeczna.
Często bywa, że istnieje problem ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań wobec problemów wynikających z wieloetniczności. Konsultacjom na te tematy i wspólnej analizie wielokulturowych społeczności współczesnych miast Europy służyć ma inicjatywa CLIP – Cities for Local Integration Policies. Projekt ten jest siecią ponad 30 europejskich miast, których współpraca ma na celu ekonomiczną i kulturowa integrację migrantów ze społecznościami lokalnymi. W skład tej sieci wchodzą takie miasta jak: Amsterdam, Ateny, Budapeszt, Helsinki, Barcelona, a jedynym miastem zaangażowanym ze strony polskiej jest Wrocław. I to właśnie stolica Dolnego Śląska w dniach od 19 do 22 maja był gospodarzem kolejnego spotkania przedstawicieli miast i ośrodków naukowych skupionych w CLIP-ie.
Sieć powstała w 2006 roku z inicjatywy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe), Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz miasta Stuttgart w swojej działalności skupia się na czterech obszarach tematycznych: gospodarce i warunkach mieszkaniowych, polityce równouprawnienia w kontekście zatrudnienia, polityce międzykulturowej i relacjach międzygrupowych oraz na przedsiębiorczości etnicznej.
Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcone było majowe spotkanie we Wrocławiu. Podczas konferencji debatowano nad rolą i pozycją przedsiębiorców-migrantów, analizowano ich status na przykładzie Niemiec, dyskutowano nt. polityk skierowanych do małych i średnich firm, czy opracowywano strategie i rekomendacje wobec działań na przyszłość. Istotę takich spotkań można zauważyć w fakcie, że biorą w nich udział specjaliści z różnych dziedzin.  
I właśnie na tym polega fenomen CLIPu. Oprócz urzędników reprezentujących poszczególne magistraty europejskich miast, w spotkaniach i konferencjach uczestniczą także naukowcy badający kwestie związane z tematyką migracji oraz wieloetniczności, praktycy skupieni w organizacjach zajmujących się konkretnymi zagadnieniami i wreszcie politycy podejmujący kluczowe decyzje na poziomie lokalnym i regionalnym. Ta unikatowa forma współpracy zapewnia interdyscyplinarne podejście wobec danych problemów, wysoką skuteczność ich rozwiązywania oraz owocuje merytorycznymi rekomendacjami w postaci raportów dotyczących wspomnianej tematyki. Kooperacja ta zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ wzajemna nauka i konsultacje w obecnie zmieniającej się rzeczywistości europejskich miast może tylko ułatwić życie mieszkańców i to nie tylko rodzimych, ale zwłaszcza tych, którzy z nimi mają zostać zintegrowani.