DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Bente Kahan o pieniądzach z Norwegii i nie tylko

/28.06.2012/ Bente Kahan - szefowa Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu sporo opowiadała, w jaki sposób mechanizm finansowy EOG i współpraca z innymi partnerami umożliwiły renowację Synagogi pod Białym Bocianem. Debata pt. "Europejski Obszar Gospodarczy i norweski mechanizm finansowy a wspieranie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Synagogi pod Białym Bocianem" nie skupiła się jedynie na tym co było w jej tytule. Pani Kahan obszernie zaprezentowała także inne projekty, które były finansowane ze środków EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego.

Norwegia, Islandia i Liechtenstein, mimo że nie należą do Unii Europejskiej to umożliwiły Państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Zastanawia fakt, czemu wiele polskich podmiotów działających w obszarze kultury, religii nie czerpie przykładu z działalności Fundacji Bente Kahan. To bardzo dobry przykład o do naśladowania, a także kierunek skąd można uzyskać pieniądze na swoją działalność. Wniosek jest prosty, nie tylko z UE można pozyskiwać wsparcie- warto zwrócić sie również do Norwegii.
reklama