GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Zielony Korytarz na EURO.

/15.06.2012/ Na zaproszenie Szefa Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy z roboczą wizytą w Warszawie w dniach 12-13 czerwca 2012 r. przebywała delegacja Federalnej Służby Celnej Rosji z jej Przewodniczącym Andriejem Bielianinowem na czele. W rozmowach uczestniczył także ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie Alexander Alekseev.
W dniu 13 czerwca 2012 r. delegacje Federalnej Służby Celnej Rosji i Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadziły oficjalne rozmowy, a szefowie delegacji Szef Służby Celnej J. Kapica i A. Bielianinow podpisali Protokół między Federalną Służbą Celną Federacji Rosyjskiej a Służbą Celną Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący koncepcji pilotażowego projektu "Zielony korytarz" w drogowym przejściu granicznym Mamonowo-Grzechotki na rosyjsko-polskiej granicy państwowej i realizacji kolejnych wspólnych działań dla wzmocnienia współpracy między rosyjską i polską Służbą Celną.
Co to jest zielony korytarz?
Zielony korytarz to specjalnie oznakowany (nic do zgłoszenia/nothing to declare) pas ruchu na granicy przeznaczony dla podróżnych przekraczających granicę w celach turystycznych lub służbowych, którzy nie przewożą towarów podlegających zgłoszeniu celnemu. Zielony korytarz stanowi połączenie dwóch zielonych pasów po obu stronach granicy państwowej. Podróżnym, którzy nie przewożą towarów, które należy zgłosić na granicy, daje to możliwość uniknięcia oczekiwania w kolejce razem z osobami, które takie towary przewożą, a tym samym znacznie szybszego przekroczenia granicy. Podróżny korzystający z zielonego korytarza może zatem znacznie skrócić czas oczekiwania na granicy zarówno przy wyjeździe z jednego kraju, jak i przy wjeździe do kraju sąsiedniego. Celem tego rozwiązania jest istotne zwiększenie liczby odprawianych na granicy osób, przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności kontroli Służby Celnej.
Podróżni przekraczający granicę zielonymi korytarzami nie mogą przewozić towarów zakazanych przepisami prawa oraz towarów w ilościach przekraczających limity określone w przepisach dla bagażu podróżnego. Limity towarów obowiązujące w UE można znaleźć na przykład na stronie internetowej Służby Celnej (www.sluzbacelna.gov.pl). Jeżeli natomiast funkcjonariusze Służby Celnej podczas wyrywkowych kontroli prowadzonych na podstawie analizy ryzyka wykryją przemyt na zielonym korytarzu, podróżny musi się liczyć z wysoką karą finansową.
Zielone korytarze („zielone pasy EURO2102”) doskonale sprawdziły się podczas pierwszych dni turnieju UEFA Euro2012. Dotychczas zielone korytarze funkcjonują na polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku, Hrebennem, Korczowej i Medyce oraz pilotażowo na granicy polsko-rosyjskiej w Grzechotkach. Doświadczenia pierwszych dni UEFA Euro2012 dowodzą, że podróżni-kibice przekraczający granicę w drodze na mecze turnieju, mimo zwiększenia natężenia ruchu granicznego oczekiwali tylko ok. 15-20 minut na przekroczenie granicy.