DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
reklama
reklama
reklama

25 lat współpracy polsko-niemieckiej


/ 17.05.2016 / 12 maja w Lipsku przedstawiciele Polski i Niemiec świętowali 25. jubileusz zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN. W uroczystości wziął udział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Łączą nas wspólne sprawy na pograniczu. Wspólnie myślimy o infrastrukturze. Nasz ostatni sukces to przywrócenie połączenia kolejowego Wrocław – Drezno oraz uruchomienie połączeń transgranicznych do Görlitz – z satysfakcją mówił marszałek.

Wydarzenie wspólnie zorganizowały władze Miasta Lipska, Konsulat Honorowy RP w Lipsku, Województwo Dolnośląskie i Instytut Polski w Lipsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji gospodarczych, kulturalnych i naukowych zaangażowanych we współpracę polsko-niemiecką.


Wśród przemawiających znaleźli się Sebastian Gemkow, Minister Sprawiedliwości Wolnego Państwa Saksonia, Burghard Jung, Nadburmistrz Miasta Lipsk, Marcin Jakubowski z Ambasady RP w Berlinie oraz Marcus Kopp, Konsul Honorowy RP w Lipsku.


Podczas swojego wystąpienia Cezary Przybylski podkreślił strategiczne znaczenie sąsiedzkiej  transgranicznej współpracy Dolnego Śląska i Saksonii.

- Transgraniczne relacje partnerskie cieszą się szczególnym uznaniem i wsparciem Unii Europejskiej. Na realizację wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia na latach 2014 – 2020 mamy do  dyspozycji 70 mln euro – mówił marszałek Dolnego Śląska.

Marszałek Przybylski zwrócił również uwagę na kontakty gospodarcze, które stanowią bardzo istotny aspekt współpracy zagranicznej.  

- Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Dolnego Śląska. Najwyższy udział kapitału zagranicznego w naszym regionie pochodzi z Niemiec. Jednocześnie najwięcej, bo ponad połowa naszego eksportu, trafia do zachodnich sąsiadów Dolnego Śląska – przedstawiał Cezary Przybylski.

Z myślą o rozwoju dolnośląsko-saksońskich kontaktów handlowych w Lipsku marszałkowi towarzyszyli przedsiębiorcy i reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z  przedstawicielami instytucji  z Lipska, odpowiedzialnymi za międzynarodowy rozwój gospodarczy.


Jubileusz Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN był okazją do refleksji nad jego zapisami, które wciąż wymagają uwagi z obu stron. Marszałek Cezary Przybylski wspomniał o potrzebie zwiększenia u mieszkańców Saksonii zainteresowania nauką języka polskiego, a także o potrzebie zintensyfikowania wymiany dolnośląskiej i saksońskiej młodzieży. Mówił przy tym o skorzystaniu z doświadczeń Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której działania od wielu już lat wypełniają zapisy Artykułu 30 Traktatu, dotyczącego wzajemnego poznania się i zrozumienia młodych pokoleń
Źródło tekst i foto: http://www.umwd.dolnyslask.pl/aktualnosc/single-view/artykul/25-lat-wspolpracy-polsko-niemieckiej-1/

banners12052016 ca_DajSiePrzeniesc_750x200_v3 Image Banner 750 x 200
oponytanio.pl
18_02_49.99_luty Image Banner 160 x 600
Banner 140x350