Główna Archiwum Redakcja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia . Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Jeśli tego nie akceptujesz, nie korzystaj z tej strony.

ISSN 2299-1328

www.komentatoreuropa.pl

Cytat fermentu komunikatu MSZ:

„W nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec wystosowanej przez Rzeczpospolitą Polską ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945 Rzeczpospolita Polska domaga się:

1. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych;

2. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;

3. Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;


4. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;

5. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;

6. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;

7. Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;

8. Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;

9. Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom”.

W komunikacie czytamy również o stanowisku MSZ w kwestii informacji pojawiających się w mediach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, iż w nocie użyte zostało pojęcie „odszkodowania” a nie „reparacje”, gdyż to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty. Ponadto rzecznik MSZ ustosunkowuje się również do innej kwestii. Mianowicie  czytamy w komunikacie, że wbrew pojawiającym się nieprawdziwym informacjom, w nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec została zawarta kwota należnych Rzeczpospolitej odszkodowań wynikająca z wyliczeń zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

W komunikacue MSZ również o tym, że rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z uchwałą Sejmu RP.

Pod komunikatem w sprawie noty widnieje podpis Łukasza Jasiny, rzecznika Prasowego MSZ.

Spekulacje na temat wspominanej noty pojawiały się w licznych mediach, zarówno polskich, jak i niemieckich. Nie tak dawno pisał o nich poczytny niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung (czytaj również „Reparacje to nie gra”). Gdzie korespondent tejże gazety powołując się na źródła w polskim MSZ szeroko się o ww. nocie rozpisywał.

źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-ministerstwa-spraw-zagranicznych-rp-ws-noty-skierowanej-do-msz-republiki-federalnej-niemiec-w-dniu-3-pazdziernika-2022


MSZ ujawnia niektóre szczegóły noty dyplomatycznej do Niemiec, ale nie samą notę

(28.10.2022) Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawnia szczegóły noty dyplomatycznej do Niemiec. Jest to ruch spodziewany i nie budzi zaskoczenia w obecnej sytuacji, kiedy w mediach pojawiły się różne spekulacje, nie zawsze zgodne ze stanem faktycznym a odnoszące się bezpośrednio do ujawnionej noty. Szum medialny wprowadzał chaos, a nawet służył dezinformacji. W nocie dyplomatycznej do Niemiec ws. odszkodowań, Polska domaga się m.in. rekompensaty za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód - wynika z komunikatu MSZ.

POLITYKA

reklama
reklama