GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Wizja przyszłości po obu stronach Odry i Nysy. "Obszar powiązań"


/ 11.04.2016 / Nad wspólną koncepcją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań do 2030 roku pracuje Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej.

Nowy, wizjonerski punkt widzenia sygnalizuje już pojęcie „obszaru powiązań”, którym posługują się autorzy koncepcji. Nie pogranicze, region nadgraniczny czy transgraniczny, tylko właśnie „obszar powiązań” postrzegany jako wspólna arena działań. – Skupiamy się na powiązaniach, a nie na eksponowaniu granicy jako bariery – mówi Deutsche Welle Maciej Zathey z Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, koordynator projektu z polskiej strony.

Chodzi o obszar w centrum Europy, z blisko 20 mln mieszkańców i dochodzie rzędu PKB Belgii: po stronie polskiej województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie oraz Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie i Saksonię po stronie niemieckiej.

– Każdy z tych regionów reprezentuje oczywiście różne interesy. My próbujemy znaleźć wspólny mianownik – wyjaśnia jeden z niemieckich koordynatorów, Jens Kurnol z Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Bonn. Tłumaczy, że aktorzy projektu, osoby czy grupy zaangażowane we współpracę przede wszystkim muszą lepiej poznać swoje intencje, zrozumieć, dlaczego któraś ze stron działa tak, a nie inaczej. Dopiero to pozwala na zdefiniowanie wspólnego celu. Jest nim postrzeganie całego regionu zarówno w Polsce i Niemczech, jak i w Europie właśnie, jako polsko-niemieckiego "obszaru powiązań" – bardziej widoczne zaistnienie tego regionu sięgającego od Bałtyku po Sudety i Rudawy z jego główną osią: Odrą i Nysą Łużycką.

„Planujemy obok siebie”

Koncepcja przyszłości 2030 wypracowywana jest przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w skrócie: Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. Projekt opiera się na szeregu istniejących już dokumentów, m.in. polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, aktualizowanych obecnie niemieckich wizjach rozwoju przestrzennego, na wojewódzkich, landowych czy unijnych strategicznych dokumentach rozwoju. Impulsami były Partnerstwo Odry czy Plan Stolpego.

reklama
– Planujemy nowocześnie, tworzymy dokumenty odnoszące się do kierunków definiowanych na poziomie europejskim. Problem jest taki, że my przez cały czas planujemy obok siebie. Do tej pory planowaliśmy obok siebie będąc przy sobie, natomiast nie tworząc czegoś razem – stwierdza Maciej Zathey. Problem ten dostrzegł Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. – Zwrócił uwagę na to, że należałoby być może stworzyć dokument, który by koordynował tę politykę rozwoju w przestrzeni, bo właśnie taki dokument odnoszący się do koncepcji zagospodarowania przestrzennego jest tym wyjątkowym dokumentem, który prowadzi moderację wszystkich innych polityk rozwoju – dodaje wrocławski specjalista.

Mowa o nadzwyczaj obszernej strefie działań, od rolnictwa i rozwoju gospodarczego, poprzez transport i infrastrukturę czy środowisko, po dziedzictwo kulturowe. -Chcąc lepiej skoordynować te polityki, chcąc mieć przejrzysty obraz strategicznej wizji rozwoju obszaru, który ma ambicje być w Europie obszarem wzajemnie powiązanym, usiedliśmy do stołu po to, by od początku do końca stworzyć wizję koncepcję przyszłości – podsumowuje Maciej Zathey.
Źródło: Deutsche Welle http://www.dw.com/pl/wizja-przysz%C5%82o%C5%9Bci-po-obu-stronach-odry-i-nysy-obszar-powi%C4%85za%C5%84/a-19133539


reklama
reklama
reklama
dlabiura24 300x250_pa_lato Image Banner 300 x 250
160x600 marzec
Killer Instinct