DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
reklama
reklama
reklama

O biznesie i traktacie o dobrym sąsiedztwie w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu


/ 22.01.2016/ W niemieckim konsulacie generalnym we Wrocławiu niedawno odbyła się bardzo ciekawa dyskusja. Dotyczyła gospodarki i stanu stosunków polsko-niemieckich. W dyskusji wzięła udział ekspertka z Instytutu Spraw Publicznych (ISP) dr Agnieszka Łada. Zaprezentowała wyniki prowadzonych  przez ten warszawski ośrodek badań. Pokazywały one stan rozwój dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy zjednoczonymi Niemcami a Polską, jaki nastąpił po 25 latach od podpisania traktatu pomiędzy Polską a RFN. Dr Agnieszka Łada mówiła między innymi, że na przestrzeni wielu lat zmieniło się postrzeganie i nastawienie do siebie dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Stwierdziła, że niektóre rzeczy ewaluowały w innym niż moglibyśmy sobie życzyć kierunku. Ekspertka mówiła, iż młode pokolenie Niemców najbardziej krytycznie i stereotypowo myśli o Polsce. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy i zainteresowania Polską. Z kolei w Polsce ulega zmianom tradycyjny podział na starszych i młodszych Polaków w ocenie Niemców. Powód jaki nakreśliła to to, że Polacy coraz więcej wiedzą o swoim zachodnim sąsiedzie. Podsumowując bilans stosunków jaki udało nam się osiągnąć po 25 latach jest pozytywny. Na tyle się udało pozytywów osiągnąć, że relacje polsko- niemieckie obecnie uchodzą za wzór sukcesu. Azjaci próbują się uczyć na naszym przykładzie. Chcą przenieść polsko-niemieckie doświadczenia na grunt pojednania pomiędzy Japonią, a Koreą, czy Japonią a Chinami. Opinie dr Agnieszki Łady cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród słuchaczy. Do konsulatu przybyli tego dnia przedstawiciele biznesu, ale nie tylko. Spotkanie prowadziła kierownik Biura Regionalnego Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej we Wrocławiu, Iwona Makowiecka.  Konsul generalna Elisabeth Wolbers – gospodyni miejsca konferencji – powiedziała, że należy docenić zbliżające się wydarzenia związane z jubileuszem 25 –lecia Traktatu

reklama

między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Kierownik wydziału ekonomicznego konsulatu generalnego, Christiane Botschen, podkreśliła rolę, jaką w zakresie budowania zaufania odgrywają wspólne polsko – niemieckie projekty gospodarcze. Jednocześnie mówiła o ważnej roli wymiany gospodarczej pomiędzy Polakami a Niemcami. Należy przypomnieć, że Niemcy są bardzo ważnym partnerem handlowym i zajmują bardzo wysoką pozycję wśród krajów z jakimi handluje Polska. Ale i rola Warszawy w bilansie eksportowym zachodniego sąsiada w ciągu ostatnich lat bardzo mocno wzrosła. Dyrektor generalny AHK Polska, Michael Kern zaprezentował na spotkaniu program izby na rozpoczynający się rok. Ale to nie wszystko.  Wręczył certyfikowane przez AHK dyplomy  kilku  absolwentom nauki zawodu mechanik – serwisant pojazdów samochodowych z klasy patronackiej MAN w Zespole Szkół nr 2.   


Fot.© Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
Fot.© Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
Fot.© Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
Zegar Image Banner 160 x 600
senior200x200 Image Banner 200 x 200
Lato_2016_ Image Banner 750 x 200