DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
reklama
reklama
reklama

Już jutro  Szczyt Partnerstwa Odry


/ 12.01.2016/ Komunikacja, sprawy społeczne i polityka zdrowotna na pograniczu polsko-niemieckim oraz wspólna wizja współpracy sięgająca roku 2030 to główne tematy odbywającego się w środę we Wrocławiu Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry. W imieniu gospodarza spotkania, marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Jakuba Skiby, Sekretarza Stanu w MSWiA, zapraszamy Państwa do Narodowego Forum Muzyki, które w środę, 13 stycznia, będzie gościć to ważne międzynarodowe wydarzenie.

Obecność potwierdzili najważniejsi przedstawiciele polskich i niemieckich regionów Partnerstwa Odry, czyli województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonii.

reklama


Tegoroczny Szczyt Partnerstwa Odry odbywa się w rocznicę 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Najważniejsze tematy tegorocznego spotkania to m.in.:

·        poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych, szczególnie kolejowych

·        wsparcie procesu tworzenia „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, przygotowywanej przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

·        wsparcie dla rozwoju współpracy edukacyjnej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju partnerstw szkół, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, a także nauki języka sąsiada, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy regionów Partnerstwa Odry

·        rozwój współpracy w zakresie ochrony zdrowia i gospodarki zdrowotnej oraz służb ratownictwa medycznego w szczególności wymiany informacji na temat infrastruktury medycznej po obu stronach granicy z uwzględnieniem trendów demograficznych, współpracy jednostek ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych, w tym kształcenia językowego

·        wykorzystanie rzeki Odry wraz z dorzeczem, która scala cały obszar, stwarzając możliwości współpracy zarówno w kwestiach transportowych, jak i turystycznych, z uwzględnieniem działań przeciwpowodziowych i wymogów ochrony środowiska

źródło: materiał prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


04_01_trojpak Image Banner 160 x 600
banners_230614 200x200 Image Banner 200 x 200
Baner markowy 300x250