DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Misja gospodarcza do Brandenburgii
Maciej Zathey
/29.05.2012/W dniach 15-18 kwietnia 2012 roku odbyła się misja gospodarcza przedstawicieli Dolnego Śląska do Brandenburgii. Delegacji z Dolnego Śląska przewodniczył Dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Kraj Związkowy Brandenburgia przoduje w stosowanych technologiach w zakresie odnawialnych źródeł energii. W roku 2008 Brandenburgia została wyróżniona nagrodą „Leitstern 2008” jako najlepszy kraj związkowy Niemiec w obszarze odnawialnych źródeł energii. Głównym celem misji było umożliwienie uczestnikom pozyskania doświadczeń Brandenburgii w zakresie odnawialnych źródeł energii, oszczędności energetycznej oraz nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z ekspertami ww. branż z Brandenburgii.
Podczas 3-dniowego pobytu w Brandenburgii uczestnicy misji zapoznali się
z praktycznymi przykładami wykorzystania odpadów komunalnych, zastosowania technik oszczędności energetycznej, funkcjonowania biogazownii oraz spalarni odpadów komunalnych.
Uczestnicy misji wzięli udział w spotkaniu w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Landu Brandenburgii przy Federacji w Berlinie, na którym zapoznano się z zadaniami Brandenburskiej Agencji Przyszłości ds. Energii oraz przedstawiono nowoprzyjętą Strategię Energetyczną Landu Brandeburgia 2030. Podczas zwiedzania lotniska Berlin – Brandenburg, został zaprezentowany projekt „Nowoczesna energia” oraz techniki oszczędności energetycznej zastosowane na lotnisku. W czasie wizyty w Centrum Promocji i Handlu Götz Izby Rzemieślniczej w Poczdamie zwiedzano dom energooszczędny, zaprezentowano projekt zaopatrzenia budynku mieszkalnego w ciepło z biogazowni. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w spalarni odpadów w Premnitz, gdzie przedstawiciele z Dolnego Śląska zapoznali się ze stosowaną tam technologią spalania odpadów. Jednym z punktów programu pobytu w Brandenburgii było zwiedzanie biogazownii w miejscowości Heidefeld. W Centrum Technologii Havelland został przedstawiony projekt biogazownii oraz aspekty technologiczne i finansowe budowy i funkcjonowania biogazownii. W Cottbus odbyło się spotkanie w Urzędzie ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych. Podczas spotkania przedstawiono strukturę i zadania ww instytucji, następnie zwiedzano kopalnię odkrywkową w Janschwälde i zapoznano się z równoległym procesem rekultywacji terenu.
Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego współpracował w zakresie organizacji misji z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii. Uczestnikami misji byli Radni Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa dolnośląskiego - łącznie 25 osób.
Kwestie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego stanowią priorytetowe zadania w strategicznych dokumentach polityki rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wyodrębniono oddzielny priorytet nazwany zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu. Doświadczenia zebrane podczas misji gospodarczej w Brandenburgii w zakresie rozwiązań niemieckich dot. oszczędności energetycznej i gospodarki odpadami mogą stanowić impuls do zaimplementowania ciekawych innowacyjnych pomysłów na grunt dolnośląski. Wiedza zdobyta podczas misji gospodarczej wspomagać może proces kreowania rozwoju gospodarczego regionu w aspekcie sektora energetycznego na Dolnym Śląsku.

Ze względu na duże zainteresowanie powyższą tematyką obie strony wyraziły wolę  kontynuacji współpracy. Ustalono termin kolejnego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest konferencja dolnośląsko-brandenburska nt. energetyki. Konferencja odbędzie się 6 listopada 2012 roku we Wrocławiu. Gospodarzami konferencji będą Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Minister Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii.