DOLNY ŚLĄSK KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
reklama
reklama
reklama

Przedstawiciel Brandenburgii gościem w urzędzie marszałkowskim/ 15.12.2015/ 11 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie Krzysztofa Bramorskiego, Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, z Thomasem Kralinskim, Pełnomocnikiem Landu Brandenburgii ds. Kontaktów Międzynarodowych. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o Szczycie Politycznym Partnerstwa Odry, który odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia 2016 r. we Wrocławiu oraz o planowanym na przyszły rok podpisaniu porozumienia o współpracy Województwa Dolnośląskiego z Brandenburgią. Oba regiony łączą wieloletnie relacje kulturalne, turystyczne, gospodarcze. Tematem rozmowy były także połączenia komunikacyjne między Polską i Niemcami, w szczególności przywrócenie połączenia między Berlinem a Wrocławiem.

Pełnomocnikowi Landu Brandenburgii przedstawiono współpracę zagraniczną samorządu województwa dolnośląskiego, ze szczególnym akcentem na tak kluczowe inicjatywy jak EUWT NOVUM Z O.O., nowe gremium powołane do życia na polsko-czeskim pograniczu oraz LDA, Agencję Demokracji Lokalnej, w Dniepropietrowsku w maju 2015. Obie inicjatywy angażują co najmniej kilku partnerów, a ich cechą wspólną jest promowanie działań adresowanych do lokalnych społeczności. Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest liderem inicjatywy utworzenia Agencji Demokracji Lokalnej w Obwodzie Dniepropietrowskim, strategicznym regionie partnerskim Dolnego Śląska. Poza województwem dolnośląskim w działalność agencji zaangażowane są także region Alzacja we Francji oraz Obwód Dniepropietrowski. Lista partnerów projektu nie jest zamknięta. Możliwe jest zaangażowanie kolejnych regionów z państw członkowskich UE, w tym landów niemieckich.

reklama


Instytucja EUWT została powołana z myślą o wspieraniu współpracy terytorialnej (transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej). Jest odpowiedzią na trudności napotykane w dotychczasowej współpracy, związane przede wszystkim z różnorodnością warunków, systemów prawnych i procedur krajowych. Utworzenie EUWT związane jest z realizacją konkretnych zadań, to jest zarządzanie programem transgranicznym, realizacja projektów współfinansowanych przez UE, koordynacja współpracy partnerskiej. Województwo dolnośląskie zamierza zainicjować dyskusję z partnerami niemieckimi na temat możliwości utworzenia EUWT na polsko-niemieckim pograniczu.


Przed wizytą w urzędzie marszałkowskim, w czwartek 10 grudnia, w Konsulacie Generalnym Niemiec odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Landu Brandenburgia z dolnośląskimi partnerami i współpracującymi instytucjami. Podczas spotkania Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych.


Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy oraz rozmów o sformalizowaniu wieloletnich relacji Dolnego Śląska i Brandenburgii, a także zaproponowania nowych wspólnych inicjatyw.
Źródło tekst i foto: http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/przedstawiciel-brandenburgii-gosciem-w-umwd/


honor_300x600
21_07 iwear 300x250 Image Banner 300 x 250
02: Koty 200x200
12012015_baners triverna_lfwg_336x280 Image Banner 336 x 280