GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” rozpoczynają współpracę z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).

/26.02.2015/ Wymiana wiedzy na temat potencjału badawczo-rozwojowego, analiza zasobów produkcyjnych, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, pozyskiwanie środków na realizację wspólnych projektów oraz nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych między firmami strefowymi a uczelniami będącymi Partnerami Instytutu – to główne założenia porozumienia, którego sygnatariuszami będą Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza z ramienia Instytutu oraz dwie dolnośląskie strefy ekonomiczne – Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE „Invest-Park”.

Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach konsorcjum IATI odbędzie się w piątek, 27 lutego br. o godz. 10:00 w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu. W spotkaniu wezmą udział: Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Tadeusz Więckowski – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Jakacki i Teodor Stępa – Wiceprezesi Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Podpisanie porozumienia o współpracy odbędzie się w trakcie spotkania partnerów Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego gospodarzem będzie w piątek Politechnika Wrocławska. Uczelnia jest także, obok Akademii Górniczo-Hutniczej, jednym z liderów Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, który został powołany w lipcu 2014 r. W ramach Instytutu kilkudziesięciu partnerów, w tym uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa zobowiązały się współpracować, pozyskiwać razem środki unijne i realizować inwestycje gospodarcze. Dzięki powołaniu Instytutu, środowiska naukowe i przemysł połączyły siły na rzecz budowy tzw. centrów kompetencji. Wspólnie chcą pracować nad rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz rozwiązywać konkretne problemy techniczne i technologiczne w ściśle wyspecjalizowanych zespołach.

Działania IATI skupione są wokół wybranych obszarów tematycznych, związanych m.in. z energetyką, transportem, bezpieczeństwem (w tym przemysłowym i militarnym), wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Zakres prac IATI jest zgodny z polami badawczymi, które definiuje projekt Ministerstwa Gospodarki „Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030”.

Źródło: gnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy

reklama
reklama
reklama
banners_26112014 120x600ocac Image Banner 120 x 600
14.10 PLAY 750x200
logo