POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  

Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg

ACTA "nie" ad ACTA?

Krzysztof Tokarz

/ 26.04.02012/ Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg na jednym z wykładów w Domu Europy bardzo mocno krytykowała decyzję o podpisaniu ACTA. Raczej retorycznie pytała „Dlaczego jednak mamy podpisywać tę umowę, skoro najwięksi producenci podróbek, np. Chiny, Indie czy Pakistan jej nie podpisują?”. Poza tym, takie państwa jak Cypr, Estonia, Holandia, Niemcy i Słowacja nie zgodziły się na ratyfikację dokumentu. Geringer powiedziała, że trudno było w ogóle poważnie o ACTA rozmawiać, skoro niewystarczająco przygotowano informacje na ten temat nawet dla europosłów. Podczas wystąpienia europosłanka przypomniała, że to jeszcze w trakcie trwania polskiej prezydencji w Radzie Europy podpisano ważny dokument, otwierający drogę do wcielenia w życie kontrowersyjnego prawa. Powiedziała, że samo podpisanie dokumentów odbywało się w dziwnych okolicznościach, tuż przed zakończeniem polskiej prezydencji podłożono dokumenty do podpisu. Jako ważki argument przeciwko ACTA posłanka wymieniło fakt, że nie ma nawet definicji „pirata internetowego”.  Sam dokument wprawdzie mówi o „piratach internetowych”, ale nawet ich nie definiuje. Taka niejasność sprawi zapewne dowolność interpretacji, a co za tym idzie, sprowadzi wiele kłopotów. W przyszłości może być to wykorzystywane do celów naruszających ochronę prywatności. ACTA, która po ratyfikowaniu stanie się prawem nadrzędnym do krajowych ustaw, będzie w rzeczywistości bardziej wspomagać pozyskiwanie danych osobowych obywateli niż chronić rynki przed podróbkami. Geringer de Oedenberg niepokoiła się również tym, że nie tylko policja z odpowiednim nakazem będzie mogła kontrolować nasze komputery, ale także liczne prywatne instytucje zajmujące się ochroną praw autorskich i koncerny wydawnicze. Przecież pod pretekstem kontroli mogą inwigilować zwykłych użytkowników internetu. To może naruszać prawa człowieka do jego prywatności. Dodała, że nawet opinie dotyczące ustawy ACTA przygotowywane dla posłów były utajnione. To też fakt, który może zaniepokoić. Bo chyba lobby promujące ACTA ma sporo do ukrycia, skoro aż tak mocno reglamentuje informacje na temat dokumentu prawnego. Wyraźnie widać, że nie ma mowy tu o jasności czy o przejrzystych procedurach w tworzeniu prawa ochrony praw autorskich.


Skrytykowała też pozycje zwolenników ACTA. Ci tłumaczyli, że samo podpisanie umowy przez Polskę ACTA nic nie znaczy. Poseł do PE przypomniała, że prawem nadrzędnym wobec prawa krajowego mają traktaty. Zatem nie można zasłaniać się tym, że da się cokolwiek zmienić po podpisaniui przez Polskę umowy o ACTA.
Lidia Geringer de Oedenberg  zauważyła, że wcielenie w życie umowy spowoduje ograniczenie wolności w internecie i spowoduje, że użytkownicy będą permanentnie kontrolowani. Powiedziała, że już dziś związki chroniące prawa autorskie zmuszają providerów do śledzenia tego kto i co ściąga z internetu. Podała tu przykład autostrady. Powiedziała, że to tak samo, jakby kazano kontrolować właścicielowi drogi wszystkich jej użytkowników. A przecież nie to jest jego rolą, od tego jest policja.
Geringer de Oedenberg bardzo przychylnie i  ciepło wypowiadała się o organizatorach protestów w sprawie podpisania przez Polskę umowy ACTA. „ACTA w obecnej, niekorzystnej, niejasnej formie, nie może zostać ratyfikowana, dlatego będę głosować na „nie” i namawiać do tego innych posłów w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że zostanie odrzucona.” - oświadczyła Lidia Geringer de Oedenberg. Jej wystąpienie mogło się spodobać tym, którzy jeszcze tak niedawno mimo mrozu głośno protestowali przeciwko kontrowersyjnemu prawu umożliwiającemu jeszcze większą kontrolę zwykłych ludzi. Tym razem tych, którzy chętnie posługują się internetem. Zapewne parę głosów zyskała.
MIEJSCE NA REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY

KONTAKT: reklamakomentator@interia.eu