GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Federalny Urząd Pracy w Bonn ma ofertę pracy wakacyjnej w Niemczech dla studentów z Polski na lato 2015


/04.02.2015/ O zatrudnienie mogą się ubiegać: studenci uczelni wyższych – w tym studenci zaoczni i wieczorowi. Mogą to być studenci lat początkowych jak i  studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015r.  O pracę w Niemczech mogą się ubiegać osoby w  wieku  od  18 lat, bez górnej granicy wieku. Zainteresowani powinni zadeklarować gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie  letnich wakacji. Jest też pewien szkopuł, studenci starający się o pracę w Niemczech  nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji. Ci którzy nie dostosują się do tego zalecenia i zapragną pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę. Nie trzeba potwierdzać znajomości języka obcego  na osobnym formularzu. W zupelności powinno wystarczyć że zaznaczy się odpowiednią rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Jednak szanse na pracą wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.Praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieciach gastronomicznych (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze, wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie. Student po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby. Koszt dojazdu do miejsca pracy ponosi student, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu, w branżach takich jak rolnictwo czy gastronomia, pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne),

Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt. Limit podań przyznany dla województwa dolnośląskiego to 10 miejsc.Więcej informacji na stronie: http://www.eures.dwup.pl/aktualnosc-47-wakacyjna_praca_dla_polskich_studentow.html

 
reklama
reklama
reklama
14.10 PLAY 750x200
logo