GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA

Europa Forum: Prognoza gospodarcza na 2015 rok


/30.01.2015/ We wrocławskim hotelu  Granary La Suite obyło się spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenie niemieckich przedsiębiorców.  Temat spotkania „Gospodarka – Polityka - Europa: interdyscyplinarna prognoza 2015 Program” okazał się bardzo dobrym pretekstem do rozmowy na aktualne tematy. Ale zanim doszło do debaty nad prognozami gospodarczymi zaprezentowała swoją firmę Sonja Stankowski - Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego i Polskiego. Praktyki zawodowe, staże studenckie – możliwości kooperacji biznesu z uczelnią zaprezentował prof. dr hab. Tadeusz Lebioda. Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Nauk Społecznych UWr Kierownik Zakładu Badan Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zachęcał niemieckich przedsiębiorców zgromadzonych na sali, aby przyjmowali na praktyki do swoich firm studentów. Praktyka studencka będzie korzystna zarówno dla studentów jak i przedsiębiorców. Tym bardziej, że tych ostatnich nic nie będzie kosztować. Z kolei studenci będą mieli okazję nabrać doświadczenia pracy w niemieckiej firmie. Prelekcję  pt. Gospodarka – Polityka - Europa: interdyscyplinarna prognoza 2015” wygłosiła  dr Monika Sus, Katedra Nauk Politycznych, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.  Na prezentowanych na tablicy wykresach można było odnaleźć bardzo ciekawe zestawienie. Z zaprezentowanych prognoz wynikało, że planowany wzrost gospodarczy Polski będzie w 2015 roku większy - nie tylko niż w  całej UE- ale nawet w Niemczech. Z kolei wzrost gospodarczy Rosji będzie oscylowała wokół zera lub nawet będzie ujemny. Ale był i inny wykres. Ten dla Polski był już o wiele mniej korzystny. Bezrobocie w Polsce będzie większe - nie tylko niż w Niemczech- ale nawet niż w Rosji ogarniętej kryzysem. Według dr Moniki Sus na prognozę gospodarczą na 2015 mają ogromny wpływ takie czynniki jak kryzys gospodarczy i toczący się konflikt na Ukrainie. Chociaż ona sama jak dodała nie wierzy, aby Grecja opuściła strefę euro.  Prelegentka podkreśliła, że istnieją poważne różnice pomiędzy Polską i i Niemcami w prowadzeniu polityki wobec Moskwy. Stwierdziła, że Polacy są o wiele bardzie krytyczni w stosunku do Rosji niż Niemcy.  Nie jest też żadną tajemnicą, że to Polacy domagają się bardziej stanowczych kroków wobec Moskwy. Dr Sus wskazała na znaczny udział niemieckiego kapitału na rynku rosyjskim.


W spotkaniu oprócz grupy przedsiębiorców wzięła udział Christiane Botschen pełniąca funkcję zastępczyni konsul generalnej w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu, a także Andreas Grapatin szef Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu. Spotkanie moderowała Aleksandra Ciecierzyńska z Europa Forum. Po zakończeniu oficjalnej części  -  rozmowy kuluarowe toczyły się w luźnej atmosferze w restauracji hotelowej The Granary La Suite Hotel.


logo
reklama
reklama
reklama
12012015_baners triverna_fz2_160x600 Image Banner 160 x 600